Nyheter

Ny medarbeider ombord i 2022?

Har din bedrift planer om å ansette en ny medarbeider denne høsten – da er det på tide å starte rekrutteringsprosessen nå. En erfaren kandidat har som oftest 3 måneders oppsigelse og vil ikke være på plass før 1. februar om du avslutter rekrutteringen i oktober!

Rekruttering Selgere siden 1997

Talent Gallery har arbeidet med rekruttering selgere og salgsledelse til norske og internasjonale kunder siden 1997.  Innenfor de fleste bransjer og i en rekke land.

Gode Business idéer 2021

I krisetider dukker det alltid opp nye forretningsidéer. Hvilke muligheter ser en ekspert for 2021? Se video.

Surviving in an Economic Downturn

We know you care deeply about building a lasting company. But with COVID-19 and the resulting economic downturn, uncertainty is the new normal for everyone. You’re navigating uncharted waters, battered by turbulence, and propelled forward by an urgent, deep-seated need to lead your company to safety—so it will endure. Watch video for tips.

8 Tips – rekruttering fra hjemmekontor

Mange bedrifter og offentlige virksomheter har stanset alle rekrutteringsprosesser for øyeblikket. Enten på grunn av usikkerhet – eller på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre prosesser. Det er imidlertid mulig å gjennomføre store deler av prosessene fra hjemmekontor. Les våre tips.

COVID-19 og rekrutteringsbransjen

Selvfølgelig påvirker COVID-19 pandemien også den globale rekrutteringsbransjen.  Bedrifter blir mer fokusert på å permittere enn å rekruttere. Talent Gallery tilbyr å hjelpe med gratis profiltester.

Rekruttere fra hjemmekontor?

I disse Corona tider blir mange tusen tvunget til å arbeide fra hjemmekontor. Da blir det vanskelig å sluttføre allerede oppstartede rekrutteringsprosesser. Men noe av prosessen kan allikevel gjennomføres via web intervju og adferdstesting. Talent Gallery tilbyr disse tjenestene.

Hvilken personprofil er du?

The Predictive Index® har identifisert 17 «referanseprofiler» som danner et adferdskart over de ulike typene mennesker.. Hvilken tror du at du er?

Hvordan rekruttere dyktige medarbeidere?

Akkurat som et forbruker brand kan tiltrekke kjøpere av et produkt, kan et virksomhets kultur tiltrekke potensielle kandidater til en organisasjon. Sørg for å inkludere informasjon om bedriftens kulturelle brand når du skal rekruttere.

Hvordan lykkes med rekruttering 2020?

Noen interessante statistikker om rekruttering samlet fra NPAworldwide. Bl.a. hvilken dag du bør legge ut annonser, e-post vs InMail fra LinkedIn.

14 Tips om Rekruttering

Talent Gallery lanserte i 2018 en Rekrutteringshåndbok som ble veldig godt mottatt. Boken er nå revidert og finnes nå som en del av våre websider under fellestittelen «Rekrutteringstips».
Rekrutteringstips er laget som et hjelpemiddel til bedrifter som ønsker å rekruttere selv. Som enten ikke vil eller har råd til å bruke profesjonell bistand.

Rekordår for NPAworldwide

NPAworldwide er ett av verdens største nettverk innenfor rekruttering og går mot et rekordår i 2019 med mer enn 7 millioner dollar i interne honorarinntekter.

Vellykket møte NPAworldwide Asia

Talent Gallery deltok på møtet i NPAworldwide Asia i midten av oktober. Møtet ble holdt i Hong Kong med deltakere fra hele verden inkludert flere fra Australia, Europa og USA. Det asiatiske markedet er et spennende marked hvor lokal kunnskap om kultur og ledelse betyr mye i rekrutteringsprosesser.

Rekruttering i Telemark siden 1997

Talent Gallery har jobbet med rekruttering for kunder i Telemark siden 1997. Selskapet holder til i Porsgrund Porselænsfabrik – i lokaler med solide industritradisjoner i Porsgrunn. Vi er sjelden å se på FINN eller på annonsesidene i Telemarksavisene.  Våre hodejegere arbeider målrettet for å identifisere kandidater innenfor sine spesialområder.

Talent Gallery inngår avtale om personlighetstester

Talent Gallery er nå sertifiserte partnere av Humanostics, Danmark. Selskapet leverer en rekke assessment verktøy til privat og offentlig virksomhet og selskapet er PI Certified partner for Boston-selskapet Predictive Index PLCC.

Internasjonal rekruttering

Talent Gallery Search+Selection er medlemmer av NPAworldwide og tilbyr global rekruttering gjennom et nettverk av mer enn 500 search selskap. Denne videoen viser hvordan.

Rekruttering Transport og Logistikk

Talent Gallery Search+Selection har rekruttert nøkkelmedarbeidere til norske og internasjonale transport- og logistikkselskap siden 1997. Etter noen labre år er bransjen på full fart tilbake samtidig som ledigheten er rekordlav i Norge.

Investor Vindpark Australia

Talent Gallery Search & Selection søker på vegne av kunde en investor til Vindpark(er) i New South Wales, Australia. En ny type horisontale vindmøller.

A changing market place

The market place is rapidly changing. New consumer habits evolve along with the development of technology. This needs to be addressed for business owners, marketing people – and recruiters.
Almost 2/3 of the world’s population now has a mobile phone…

NPAworldwide expanding into Scandinavia

Are you running a small recruitment company today? NPAworldwide are now expanding into Northern Europe and Scandinavia. You can apply for membership now.

The future of Talent Gallery

The future of Talent Gallery and NPAworldwide are gathered together this week in Norway. Sharing best practices and discussing common strategies.
Any need for recruitment in Norway or Be-Ne-Lux – contact them now

Hiring people this fall – start now!

Are you recruiting new people this fall? Have a headhunter working for you while you are holidaying – with 3 months notice period the start date could be December with traditional recruiting. Try headhunting. Talent Gallery Search+Selection and NPAworldwide offer global search and selection services.

Talent Gallery og GDPR

Talent Gallery Search+Selection er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Fleksible arbeidsgivere scorer høyest

Fleksible arbeidsgivere scorer høyest i en rekrutteringsprosess. Det viser en nylig publisert artikkel fra NPAworldwide. Generasjon X og Y har andre prioriteringer enn Baby Boomers…

The role of Employee benefits 2017

As the competition for talent heats up, so does the race for superior compensation and benefits. A poor presentation could cost your business new talents.

Talent Gallery – internkurs rekruttering

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver for de beste kandidatene? Gode rekrutteringsprosesser er lønnsomme og øker kvaliteten på kandidatene. Talent Gallery tilbyr interne rekrutteringskurs for din bedrift.

Slik jobber headhuntere

Lyst til å se hvordan en headhunter jobber?  Lære noen triks til bruk i egen bedrift? Rekruttering er en av de viktigste oppgavene du har som leder.

Tre av fire jobber hjemmefra

Innen 2020 forventes det at tre fjerdeler av amerikanske arbeidstakere arbeider hjemmefra i deler av arbeidsuken, skriver HR Magazine.

Penger ikke viktigste motivasjonsfaktor

Penger er ikke den viktigste motivasjonsfaktoren for en medarbeider, viser en undersøkelse foretatt blant 600 medarbeidere i amerikanske bedrifter for NPAworldwide.

Redd for telefonen?

Redd for å bruke telefonen som salgsverktøy? Cold Calling har forandret seg, men telefonen er fortsatt et viktig hjelpemiddel for selgere i alle bransjer.

Job Ads on Instagram

Building a brand on social media is an important part of the recruitment strategy of the world’s leading company. Here are tips on using Instagram.

Klar for mobil rekruttering?

Rekrutteringsbransjen er i endring. I de nærmeste årene vil opp mot 90% av søknadene komme fra en mobil enhet og 78% søker online.

Jobbe hjemmefra?

Har din bedrift vurdert å la medarbeidere jobbe hjemmefra? Dette kan være det siste loddet på vektskålen for å tiltrekke seg nye talenter i tiden fremover.

Hvis Verden var en landsby…

Hvordan ville verden sett ut, dersom den var en landsby på 100 mennesker? Basert på de siste demografiske data kan du lese mer i denne artikkelen. Ingen tvil om at dette påvirker rekrutteringsbransjen fremover.

Rekrutteringstrender 2017

Den globale etterspørselen etter dyktige medarbeidere vil øke i 2017, skriver NPAworldwide ved inngangen av året. Bedrifter vil ha økende behov for bistand. Kontakt Talent Gallery – 9340 5195 for en uforpliktende samtale.

Talent Gallery søker flere rådgivere

Mange bransjer sliter med å skaffe de rette medarbeiderne. Et globalt fenomen. Talent Gallery søker flere rådgivere over hele Norge. Vi tilbyr solid opplæring, et internasjonalt nettverk og store inntektsmuligheter. Ring Trond Larsen, 9130 2220, for mer informasjon.

Årets EMEA kontor

For andre året på rad er Talent Garry – Scandinavian Search Group «EMEA Office of the Year» i NPAworldwide. Et nettverk med mer enn 500 medlemmer globalt.

Rekruttering Bygg og Anlegg

Talent Gallery har arbeidet med rekruttering bygg og anlegg i nesten 20 år Den store byggeaktiviteten i Norge skaper press på arbeidsmarkedet. Behov for dyktige prosjektledere? Ring Sondre Larsen på telefon 9340 5195.

Tips om rekruttering

Det finnes knapt noen viktigere oppgave for ledere enn å rekruttere riktige medarbeidere. Talent Gallery har utviklet eget internkurs i rekruttering. Kontakt Trond Larsen 9130 2220.

Millioner av Baby Boomers pensjoneres

Foreløpig er det fem generasjoner i arbeidslivet. Et fåtall Traditionals er fortsatt arbeidsdyktige,  samtidig som Generasjon Z akkurat har blitt introdusert for rutiner og kaffepauser. Om noen år, vil Baby Boomer-generasjonen pensjonere seg og etterlate et underskudd på kvalifiserte kandidater og høyere rekrutteringskostnader.       Skremmende statistikk Etterhvert som Baby Boomers-generasjonen trekker seg tilbake […]

Slutt på saftproduksjon i Skien

83-årig industrihistore avsluttes fredag 14. oktober 2016 når Gimsøy Kloster i Skien stenger kranene. Farvel, Gimsøy Kloster Nok en gang legges en næringsmiddelbedrift ned i Telemark. Fredag stenger Gimsøy Kloster AS kranene for siste gang.  Nåværende produksjon flagges ut.  Dessverre et velkjent fenomen i Telemark. Og dessverre ser denne  begivenheten ut til å foregå i stillhet […]

Global Headhunting

Talent Gallery tilbyr globale headhunting tjenester gjennom et nettverk av mer enn 500 search selskap i alle verdensdeler. NPAworldwide har samlet små og mellomstore search firma i mer enn 60 år. Lokalkunnskap globalt.

NPAworldwide søker medlemmer i Norden

Driver du et lite eller mellomstort search firma i dag? Ønsker du å tilby kundene dine muligheter utenfor ditt eget hjemmemarked? Da bør du sjekke ut mulighetene i NPAworldwide.

Headhunting Transport og Logistikk i Norden

Talent Gallery har jobbet med rekruttering av medarbeidere til kunder innenfor transport og logistikk siden 2005. Vi er så heldig å ha en av Norges dyktigste headhuntere innenfor denne sektoren i vårt team.

Rekruttering selgere og salgsledere

Talent Gallery har mer enn 21 års erfaring innen rekruttering til salgsstillinger i hele Norge og internasjonalt. Ledere, mellomledere og hele salgsorganisasjoner.

Headhunting Bank, Finans og Forsikring

Talent Gallery har rekruttert ledere og medarbeidere til norske bank- og finansinstitusjoner de siste 15 årene. Banksjefer og ledere for bedriftsmarked/personmarked.

Gratis tips fra en headhunter

Mange bedrifter ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessene selv uten ekstern bistand. Trond Larsen har arbeidet med rekruttering/headhunting både nasjonalt og internasjonalt i mer enn 21 år.

Rekruttering Bank og Finans

Talent Gallery har rekruttert ledere og medarbeidere til bank, finans og forsikring de siste 15 årene. Se vår nye presentasjon om rekruttering til finansnæringen.

Salgs og markedsføringsjobber

Talent Gallery har rekruttert til salgs- og markedsføringsjobber de siste 20 årene. I denne presentasjonen ser de hvordan vi jobber og hva vi har gjort.

Tilbake i Talent Gallery

Roar H Olsen er tilbake i Talent Gallery.  Roar var med på å starte selskapet i 1997 og har de siste åtte årene drevet eget konsulentselskap på utsiden av Talent Gallery. – Med Roars gjeninntreden er vi ytterligere forsterket innenfor både forretningsutvikling, management for hire, outplacement og coaching, sier daglig leder Trond Larsen. Roar har utgangspunkt […]

Jakt på oppkjøpskandidater?

Er ditt selskap på jakt etter mulige oppkjøpskandidater?  Internasjonalt brukes ofte search selskap til slike oppdrag.  Talent Gallery tilbyr også denne tjenesten. Mange selskap ønsker å styrke markedsandeler gjennom oppkjøp i Norge og internasjonalt.  Talent Gallery og vårt NPAworldwide nettverk, med mer enn 500 search firma globalt, tilbyr også slike tjenester. Fremgangsmåten er som de […]

Mange jobbsøkere?

Mange norske bedrifter opplever rekordmange jobbsøkere om dagen. Talent Gallery tilbyr også seleksjonstjenester og internopplæring i rekruttering. Vi leser ukentlig om bedrifter som drukner i søknader. Hundrevis av håpefulle kandidater som har krav på en skikkelig behandling.  Tross alt kan disse i neste sving være potensielle kunder av din bedrift. Talent Gallery har arbeidet med rekruttering […]

Talent Gallery vokser

Talent Gallery ekspanderer og styrker tilbudet på rådgiversiden innenfor forretningsutvikling og headhunting. Tom Augestad har lang fartstid fra lederstillinger i næringslivet og har dessuten arbeidet som bedriftsrådgiver i 12 år.  Tom vil spesielt arbeide med prosjekter innenfor energisektoren i Norge.  Denne sektoren står foran store forandringer i årene fremover, blant annet på grunn av ny […]

Recruiting trends to watch

Qualigence International has released its 2016 Recruiting Trends white paper, says Veronica Scrimshaw, Director of Corporate Communication in NPAworldwide. The report offers a comprehensive look into some of the changes recruiters can expect to see throughout the year, including cross-industry hires, diversity, college graduates, benefits, talent pipeline, and big data. The white paper is a […]

Headhunting is back

We are in the midst of a severe talent short market. Some predict it will last for years into the future. Even during the recent recession, the employment rate for those with four-year degrees and those with advanced degrees was not remarkably high. Headhunting is back! Today, some career segments, like IT, are at near […]

Are your Job Descriptions Search Friendly?

Are your job descriptions search friendly? Can candidates easily find your jobs when you are hiring? Talent Gallery and NPAworldwide present some ideas to improve jour ads – and some good tools.

Global Recruiting

Attracting global talent requires a new perspective. Employers must think about their marketplace for talent internationally rather than just locally. Based on the studies and reports from those that survey employers, many are experiencing difficulties finding qualified candidates for job openings. In fact 80% of employers reported difficulties filling openings in CareerBuilder’s Skills Gap Report. […]

Using Benefits to Recruit Top Talent

Recruiting top talent is becoming more difficult. One recruitment tool being leveraged to recruit top talent is benefits. A March 2015 SHRM survey reports that employers are tuned into benefits as a recruitment tool. More frequently employers are using their benefits packages as the reason for someone to change jobs.

Executive Outplacement

I turbulente tider kan det være nødvendig å skifte mannskap. Talent Gallery tilbyr outplacement tjenester for ledere og mellomledere gjennom TG Executive Outplacement. Med mer enn 20 års erfaring innenfor HR tjenester har selskapet skreddersydd et program for å støtte organisasjoner i endringsprosesser.

Internasjonal Rekruttering

Er du på jakt etter medarbeidere utenfor Norge? I så fall kan det være greit å vite at Talent Gallery representerer et nettverk av executive search selskap over hele verden. Nærmere 500 search selskap kan bistå i jakten på nøkkelmedarbeidere.

Outplacement – tøffe tider

Å nedbemanne er utfordrende. I en situasjon hvor nedbemanninger er uunngåelig er det en rekke faktorer man som leder må tenke på. Et godt Outplacement program kan forenkle og effektivisere de nødvendige prosessene

Nytt liv i iskremfabrikken lagt på is…

Prosjektet med nytt liv i iskremfabrikken i Brevik er lagt på is. Denne uken valgte Diplom-Is å trekke seg fra den inngåtte avtalen med lokale interessenter – og legge konseptet ut for salg på det åpne markedet. Næringsmiddelindustrien i Telemark fortsetter å tape arbeidsplasser.

Nytt liv i iskremfabrikken?

I desember ble de siste iskakene produsert i Diplom Is’ anlegg i Brevik. Nå har Talent Gallery blitt engasjert av eierne til å vurdere nye muligheter for den gamle iskremfabrikken.

20 år med headhunting

Talent Gallery – Scandinavian Search Group har arbeidet i 20 år med headhunting. Et marked i kraftig forandring, sier selskapets leder og grunnlegger, Trond Larsen.

No Cure No Pay Rekruttering

Noen kunder er skeptiske til å forhåndsbetale rekrutteringsjobber. Dels fordi de ikke har samarbeidet med headhuntere tidligere, dels fordi de har hatt dårlig erfaring med enkelte leverandører. Talent Gallery tilbyr No Cure No Pay search som en del av våre tjenester.

Vurderer du å skifte jobb?

Vurderer du å skifte jobb de nærmeste månedene? Da kan kanskje denne presentasjonen gi deg noen tips på hva du kan gjøre for å være best mulig forberedt.

Fleksibel samarbeidspartner på rekruttering?

Er din bedrift ute etter en fleksibel samarbeidspartner på rekrutteringssiden? Etter innspill fra våre kunder har Talent Gallery lansert tjenesten TG Help! Et menykart hvor din bedrift selv kan velge omfanget av et samarbeide.

Teaterscene utenfor kontoret

Grenland Friteater og Teater Ibsen spiller i disse dager forestillingen «PS14» langs elven mellom Porsgrunn og Skien. Starten foregår rett utenfor Talent Gallery’s kontorer på PP.

TG Help! – vi kontakter drømmekandidaten

TG Help! er en tjeneste Talent Gallery – Scandinavian Search Group tilbyr sine kunder. En målrettet tilnærming til helt spesielle kandidater på vegne av våre kunder.

Nettverksmøte i Venezia

Talent Gallery har invitert kolleger fra hele verden til et et nytt nettverksmøte i Venezia i juni 2015.

De Første 100 Dagene

Den første tiden er kritiske i enhver jobb. Talent Gallery skreddersyr introduksjonsprogram for nye medarbeidere.

Fem generasjoner i arbeidslivet

Etter hvert som generasjonen født 1946 til 1964 trekker seg tilbake vil arbeidsmarkedet preges av flere nye, spennende og krevende aktører.

Spar Penger – Rekrutter Selv!

Enkelte firma synes bruk av rekrutteringsselskap kan bli for dyrt. Spar penger – gjør det selv! Det er hovedsaklig 3 grunner til at man bør bruke ekstern hjelp…