Planlegge et jobbintervju med Gen-X kandidater

Skjermbilde 2023 09 26 kl. 10.24.42

Av Trond Larsen, partner Talent Gallery

Å planlegge det beste jobbintervjuet for Gen-X-kandidater krever forståelse av egenskapene og preferansene til denne generasjonen, som generelt inkluderer personer født mellom midten av 1960-tallet og tidlig på 1980-tallet. Gen-X-kandidater kan ha forskjellige forventninger og verdier sammenlignet med yngre generasjoner, så det kan være fordelaktig å tilpasse intervjuet til deres behov. Her er noen tips for å planlegge et effektivt jobbintervju for Gen-X-kandidater:

Respekter deres erfaring: Gen-X-kandidater har ofte mer arbeidserfaring enn yngre kandidater. Anerkjenn og respekter deres ekspertise under intervjuet, og vis interesse i hvordan deres tidligere erfaringer kan bidra til organisasjonen.

Bruk en strukturert intervjuformat: Gen-X-kandidater setter pris på struktur og klare forventninger under intervjuet. Utvikle et konsistent sett med spørsmål som vurderer både deres tekniske ferdigheter og kulturell passform for selskapet.

Fokuser på prestasjoner og resultater: Gen-X-kandidater er vanligvis resultatorienterte. Stil spørsmål som lar dem fremheve sine prestasjoner og den innvirkningen de har hatt i sine tidligere roller.

Fremhev selskapets stabilitet og langsiktige utsikter: Gen-X-kandidater kan være ute etter stabilitet og langsiktige karrieremuligheter. Fremhev selskapets historikk, økonomisk stabilitet, og vekstpotensial under intervjuet.

Tilby fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid: Gen-X-kandidater verdsetter ofte balanse mellom arbeid og fritid og fleksibilitet. Diskuter selskapets tilnærming til fjernarbeid, fleksible timer, eller andre arbeidsordninger for å demonstrere at organisasjonen imøtekommer deres behov.

Vektlegg muligheter for vekst og utvikling: Gen-X-kandidater setter pris på muligheter for kontinuerlig læring og profesjonell vekst. Diskuter selskapets treningsprogrammer, karriereutviklingsmuligheter, og mentorordninger.

Fremhev organisasjonens verdier og kultur: Gen-X-kandidater søker ofte selskaper som er i tråd med deres verdier. Del informasjon om selskapets kultur, misjon, og initiativ for sosialt ansvar.

Vis takknemlighet for deres tid: Erkjenn at Gen-X-kandidater kan ha travle timeplaner på grunn av deres profesjonelle og personlige forpliktelser. Vær respektfull overfor tiden deres og hold intervjuet effektivt.

Vær oppmerksom på bruk av teknologi: Selv om Gen-X-kandidater vanligvis er teknologisk kyndige, kan de foretrekke mer tradisjonelle kommunikasjonsmetoder. Vær følsom overfor deres preferanser når du arrangerer intervjuer og oppfølgende kommunikasjon.

Tilby muligheter for personlig interaksjon: Gen-X-kandidater kan verdsette ansikt-til-ansikt-interaksjoner. Hvis mulig, tilby muligheten for et personlig intervju eller en videokonferanse, i stedet for å stole kun på telefonintervjuer. Husk at hver enkelt er unik, og ikke alle Gen-X-kandidater vil passe samme form.

Tilpass intervjuet til de spesifikke behovene og preferansene til kandidatene, samtidig som du også vurderer kravene til rollen og bedriftskulturen. Å skape en positiv og respektfull intervjuopplevelse vil hjelpe med å tiltrekke og beholde topp talent fra Gen-X-generasjonen.

Om Trond Larsen: Grunnlegger av Talent Gallery. Har jobbet med rekruttering siden 1995. Tildelt «Service to the network» i MRI (2005), Internasjonalt MRI-kontor av året 2007, vert for internasjonale rekrutteringskonferanser siden 2005, medlem av NPAworldwide siden 2014 – vert for månedlige «EMEA business development and operation webinars». I løpet av karrieren har han plassert over 1000 mennesker i nye roller.
Hvis du ønsker mer info – kontakt Trond Larsen på mobil 9130 2220 eller send en melding her
Tilbake til start