COVID-19 og rekrutteringsbransjen

Selvfølgelig påvirker COVID-19 pandemien også den globale rekrutteringsbransjen.  Bedrifter blir mer fokusert på å permittere enn å rekruttere – og frykten for fremtiden begrenser handlinger.  Ikke desto mindre er flere hundre nye stillinger lagt ut på blant annet FINN den siste uken.  Og de fleste av våre kunder sier de vil trenge folk når verden normaliseres på nytt.

De mest umiddelbare virkningene som vi nå opplever er:

  • Ingen møtevirksomhet, ingen pendling – folk jobber hjemmefra
  • Usikkerhet kan få folk til å søke andre jobber – eller bli hvor de er
  • Enkelte bransjer nedbemanner/permitterer for å overleve
  • Enkelte bransjer kan ikke ansette raskt nok og mange nok
  • Intervjuprosesser må skje online

I Talent Gallery er alle team medlemmene friske og arbeider hjemmefra. Det dukker opp nye oppdrag, men vi har satt av tid til å hjelpe kunder i «vedlikehold» av rekrutteringsprosesser og tilbyr dessuten gratis test av inntil 3 kandidater for de selskapene som ønsker å rekruttere selv.  Kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220, for mer info.

Vi ønsker deg og dine nærmeste en trygg uke/måned! Snart er våren her.