Hvordan forholder generasjonene seg til hjemmekontor?

Skjermbilde 2023 09 26 kl. 09.20.14

Av Trond Larsen, partner Talent Gallery

I løpet av de siste årene har hjemmekontor økt kraftig, noe som presser både bedrifter og ansatte til å omdefinere hvordan en ‘tradisjonell arbeidsplass’ ser ut. Med teknologisk fremgang og en diversifisert moderne arbeidsstyrke, har overgangen til fjernarbeid blitt opplevd forskjellig på tvers av generasjonene. La oss se nærmere på hvordan Baby Boomers, Gen X og Gen Y har tilpasset seg denne betydelige endringen.

Baby Boomers (født 1946-1964):

Tilpasningsutfordringer:

Teknologiske Hindringer: Født før den digitale tidsalderens begynnelse, kan noen Baby Boomers i utgangspunktet finne visse teknologiverktøy, plattformer eller programvare ukjente. Deres arbeidsliv startet i et hovedsakelig ansikt-til-ansikt-miljø, noe som gjør den teknologidrevne naturen til fjernarbeid til en betydelig endring.

Tap av Fysisk Tilkobling: Med verdsettelse av mellommenneskelige relasjoner og ansikt-til-ansikt-forbindelser, kan noen Boomers føle et tap i denne fjernoppstillingen.

Tilpasningssuksesser:

Rik Erfaring: Deres omfattende erfaring fra forskjellige arbeidssituasjoner gir dem en unik tilpasningsevne. De har vært vitne til og tilpasset seg mange arbeidsplassendringer gjennom tiårene.

Vekt på Kommunikasjon: Boomers forstår viktigheten av kommunikasjon, og gjør ofte en ekstra innsats for å planlegge regelmessige videosamtaler, telefonsamtaler eller e-poster for å opprettholde forbindelser.

Gen X (født 1965-1980):

Tilpasningsutfordringer:

Arbeid-Liv Integrasjon: Ofte referert til som ‘Sandwich-generasjonen,’ finner mange Gen X-ere seg balansere barnepass og eldreomsorg samtidig. Fjernarbeid har utvisket grensene mellom profesjonelt og personlig liv for mange.

Moderat Teknologiforståelse: Selv om de er mer teknologisk dyktige enn den forrige generasjonen, kan de fremdeles oppleve utfordringer med nyere teknologitrender.

Tilpasningssuksesser:

Fleksibilitetsmestere: Oppvokst i en tid med betydelige samfunnsmessige og teknologiske endringer, er Gen X-ere ikke fremmede for tilpasning. Dette gjør dem spesielt motstandsdyktige i justering til fjernarbeidsinnstillinger.

Verdsetter Autonomi: De setter pris på den uavhengigheten fjernarbeid tilbyr, noe som lar dem administrere sin tid og ansvar effektivt.

Gen Y eller Millennials (født 1981-1996):

Tilpasningsutfordringer:

Bekymringer for Karriereframgang: Fjernarbeid kan få noen Millennials til å føle seg frakoblet fra organisatoriske hierarkier, noe som påvirker deres oppfattede synlighet og potensial for forfremmelser.

Networkingutfordringer: Som en generasjon som verdsetter nettverksbygging, kan det å ikke være på en fysisk arbeidsplass hindre noen muligheter.

Tilpasningssuksesser:

Digitale Innfødte: Født i internettets tidsalder, er de kjent med forskjellige digitale verktøy, plattformer og samarbeidsprogramvare, noe som gjør teknologiaspektet av fjernarbeid til deres annen natur.

Verdsetter Arbeid-Liv Balanse: Millennials har vært uttalte forkjempere for arbeid-liv balanse, og fjernarbeid kan ofte være i tråd med deres verdier av fleksibilitet og autonomi.

Avslutningsvis

Hver generasjon har sine styrker og utfordringer når det gjelder tilpasning til fjernarbeid. Å anerkjenne disse forskjellene og tilby skreddersydd støtte kan hjelpe bedrifter med å utnytte potensialet i en flergenerasjons fjernarbeidsstyrke. Organisasjoner som fremmer inkludering, forståelse og fleksibilitet vil finne seg selv blomstrende i denne nye arbeidsalderen.

Om Trond Larsen: Grunnlegger av Talent Gallery. Har jobbet med rekruttering siden 1995. Tildelt «Service to the network» i MRI (2005), Internasjonalt MRI-kontor av året 2007, vert for internasjonale rekrutteringskonferanser siden 2005, medlem av NPAworldwide siden 2014 – vert for månedlige «EMEA business development and operation webinars». I løpet av karrieren har han plassert over 1000 mennesker i nye roller.
Hvis du ønsker mer info – kontakt Trond Larsen på mobil 9130 2220 eller send en melding her
Tilbake til start