14 Tips om Rekruttering

Trond Larsen har jobbet som hodejeger siden 1995. Han har gjennomført mange hundre ansettelser og lært opp headhuntere både i Norge og internasjonalt. Som eier og leder av talent Gallery – Scandinavian Search Group – har han utarbeidet hjelpesidene «Rekrutteringstips» for bedrifter som ønsker å rekruttere selv. Fordi de enten ikke vil eller har råd til å bruke profesjonell bistand.

Eksternbistand kan være nyttig ved

Mangel på kapasitet

Mangel på kandidater

Mangel på kunnskap, f.eks. om markedet

Websidene med Rekrutteringstips finner du her.

<