Nye sider med rekrutteringstips

Talent Gallery lanserte i 2018 en Rekrutteringshåndbok som ble veldig godt mottatt. Boken er nå revidert og finnes nå som en del av våre websider under fellestittelen «Rekrutteringstips».

Rekrutteringstips er laget som et hjelpemiddel til bedrifter som ønsker å rekruttere selv. Som enten ikke vil eller har råd til å bruke profesjonell bistand.

Eksternbistand kan være nyttig ved

Mangel på kapasitet

Mangel på kandidater

Mangel på kunnskap, f.eks. om markedet

Websidene med Rekrutteringstips finner du her.