Rekordår for NPAworldwide

NPAworldwide, ett av verdens aller største nettverk innen rekruttering, har vokst kraftig i 2019. Ikke bare i antall medlemsbedrifter, men også antall oppdrag for kunder over hele verden. De totale medlemsinntektene i 2019 vil passere 7 millioner dollar, opplyser Dave Nerz, president i NPAworldwide.

Nerz fremhever følgende momenter som viktige årsaker til denne fremgangen:

  • Rekruttering til stillinger med 100 000 dollar og over lønn utgjorde 35% av de totale ansettelsene
  • Rekruttering til stillinger med USD 70 000 og over lønn utgjorde 59% av de totale ansettelsene

Topp 5 fagområder er:

  1. Engineering / Operations / Industri
  2. Teknologi
  3. Salg / markedsføring / forretningsutvikling
  4. Regnskap / finansielle tjenester
  5. Kjemisk prosess

Selv om 2019 ennå ikke er over er dette et rekordår for organisasjonen, som setter seg enda større mål i 2020.

NPAworldwide er et globalt nettverk av uavhengige, profesjonelle rekrutteringsfirma som jobber sammen for å øke inntektene gjennom delte honorar. Nettverket gjør det mulig for medlemmene å betjene sine kunder bedre gjennom en utvidet geografisk rekkevidde og større tilgang til bransjespesialisering.

I prosessen drar NPAworldwide medlemmer nytte av økt produksjonskapasitet og en sterkere konkurranseposisjon. Dersom du driver et lite rekrutteringsselskap og har lyst til å bli medlem i en global organisasjon – ta kontakt med Area Leader Trond Larsen, mobil 9130 2220, for mer info.

Bildet nedenfor er fra en meget vellykket Asia-konferanse i oktober.

Les mer om internasjonal rekruttering her

#rekruttering #headhunting #npaworldwide