Gen-X innflytelse på balansen Arbeid-Liv

Skjermbilde 2023 09 26 kl. 09.36.07

Av Trond Larsen, partner Talent Gallery

Generasjon X (født mellom 1965 og 1980) er nå en viktig del av den globale arbeidsstyrken. La oss ta et øyeblikk for å reflektere over hvordan den bemerkelsesverdige Generasjon X har spilt en avgjørende rolle i å omforme det tradisjonelle konseptet med balanse mellom arbeid og fritid.

Husker du dagene da grensene mellom arbeid og privatliv var tydeligere? Vel, Gen-X’ere har vært pionerer i å utfordre og omdefinere disse grensene, og her er hvordan:

Omfavne Fleksibilitet: Gen-X’ere var blant de første til å argumentere for fleksible arbeidsordninger. De viste verden at det er mulig å utmerke seg i sin karriere samtidig som man ivaretar personlige lidenskaper og ansvar. Deres innsats har banet vei for hjemmekontor, fleksible arbeidstider og jobbdelingsmodeller som vi verdsetter i dag.

Teknologipionerer: Da teknologien begynte å utvikle seg, tilpasset Gen-X-individer seg raskt og utnyttet sitt potensial. De bygget bro mellom tradisjonelle arbeidsinnstillinger og den digitale tidsalderen, og viste at produktivitet ikke er begrenset til en bås. Deres villighet til å omfavne teknologi la grunnlaget for fjernarbeidsrevolusjonen vi nå opplever.

Helhetlig Velvære: Gen-X’ere understreket viktigheten av helhetlig velvære. De gjenkjente at suksess ikke bare handler om å klatre opp den korporative stigen, men også om å opprettholde god mental og fysisk helse. Deres påvirkning for arbeid som samsvarer med personlige verdier har ført til fremveksten av formålsdrevne karrierer i dagens landskap.

Visking av Grenser: I stedet for å inndele arbeid og privatliv, integrerte ofte Gen-X’ere de to. De brakte sine autentiske selv til arbeidsplassen, noe som la grunnlaget for mer inkluderende og mangfoldige bedriftskulturer. Denne integrasjonen påvirket også måten vi ser på nettverksbygging og bygging av profesjonelle relasjoner.

Prioritere Familie: Gen-X’ere endret samtalen rundt foreldre- og omsorgsansvar. Deres innsats for å balansere karriereambisjoner med å oppdra familier utfordret tradisjonelle kjønnsroller og fremhevet viktigheten av støttende arbeidsplasser som imøtekommer familiens behov.

Livslang Læring: Med en tørst etter kontinuerlig læring, omfavnet Gen-X’ere oppskilling og omskolering før det ble et moteord. Deres jakt på kunnskap og tilpasningsevne i møte med skiftende bransjer satte et bemerkelsesverdig eksempel på å holde seg relevant i dagens raske verden.

I bunn og grunn har Generasjon X etterlatt et uutslettelig preg på hvordan vi oppfatter arbeid og liv. Deres søken etter å finne harmoni mellom profesjonell vekst og personlig tilfredsstillelse har oversteget generasjonskløfter og inspirert etterfølgende generasjoner.

Om Trond Larsen: Grunnlegger av Talent Gallery. Har jobbet med rekruttering siden 1995. Tildelt «Service to the network» i MRI (2005), Internasjonalt MRI-kontor av året 2007, vert for internasjonale rekrutteringskonferanser siden 2005, medlem av NPAworldwide siden 2014 – vert for månedlige «EMEA business development and operation webinars». I løpet av karrieren har han plassert over 1000 mennesker i nye roller.
Hvis du ønsker mer info – kontakt Trond Larsen på mobil 9130 2220 eller send en melding her
Tilbake til start