Fem generasjoner i arbeidslivet

Etter hvert som Baby Boomers trekker seg tilbake fra aktivt yrkesliv vil vi oppleve et stort gap mellom ledige stillinger og potensielle, kvalifiserte kandidater.

Konsekvensen av mangelen på kandidater er blant annet:

 • Tiden du bruker på å besette ledige stillinger øker
 • Kravene til kandidater senkes
 • Lønnsnivået stiger
 • Nye generasjoner med andre verdier inntar arbeidsplassene.

Det har vært gjort mange studier når det gjelder generasjonene i arbeidslivet og deres særegenheter. Her er en kort oppsummering:

TRADITIONALS (Født 1925 – 1945)

 • Hardt arbeidende og dedikerte
 • Respekterer regler og autoriteter
 • Konservative og Tradisjonelle
 • Tekno sinker
 • Rigide
 • Motstandere av forandring/Risiko

BABY BOOMERS (Født 1946 – 1964)

 • Ungdommelig selvbilde
 • Optimister
 • Teamspillere
 • Konkurransemennesker
 • Selvsentrerte
 • Politisk Interesserte
 • Arbeidsnarkomane

GENERASJON X (Født 1965 – 1981)

 • Balanse arbeid/fritid
 • Selvsikre
 • Pragmatiske
 • Slappfisker
 • Egoistiske
 • Utålmodige
 • Kyniske

GENERASJON Y (Født 1982 – 1994)

 • Raske
 • Multitaskere
 • Teknologifreaker
 • Vil ha det gøy
 • Kort oppmerksomhetshorisont
 • Bortskjemte
 • Liten respekt

GENERASJON Z (Født 1995 – 2004)

 • Sterke meninger
 • Store sosiale nettverk
 • Ønsker umiddelbare resultat
 • Utålmodige
 • Liten interesse for studier og karriere
 • Dårlige lyttere