20 år med headhunting

Talent Gallery – Scandinavian Search Group har arbeidet i 20 år med headhunting.  Et marked i kraftig forandring, sier selskapets leder og grunnlegger, Trond Larsen.

I 1995, når Scandinavian Search Group startet opp i denne bransjen, var det stort sett annonsert rekruttering.  Aftenposten og lokale media var overfylte med Stilling Ledig annonser og søknadene kom inn skriftlig – i posten. Ikke sjelden var det mer enn 100 søkere til en stilling, forteller Trond Larsen.

I dag, 20 år senere, er det færre søkere. Og de du helst skulle ha tak i søker sjelden – de må headhuntes.

To nye generasjoner har også kommet inn i arbeidslivet.  Generasjon X – født 1965 til 1981 og Generasjon Y – født 1982 til 1994.  Dette stiller helt andre krav til både rekrutteringsselskap og kundene som skal ansette.

Generasjon X

Kjennetegnes av et sterkt ønske om balanse arbeid/fritid. Fremstår som selvsikre og pragmatiske.  Er utålmodige, ofte egoistiske og ganske kyniske. I rekrutteringsprosesser oppleves det oftere enn før at kandidatene har flere prosesser samtidig, ofte uten å si fra, og kan gjerne hoppe ut av en avtale både før de starter i en jobb og i prøvetiden…

Generasjon Y

Multitasking generasjonen. Teknologifreaker som vil ha det gøy på jobben.  Deres oppmerksomhetshorisont er kort og de har liten respekt for autoriteter/ledere. De må kunne betegnes som teknologiavhengige…

Som om dette ikke er nok dukker også millenium generasjon nå opp på jobbmarked.  Personer født fra 1995…

Generasjon Z

Har sterke meninger, store sosiale nettverk og utålmodige.  Ønsker umiddelbare resultat. Dessverre har mange i denne generasjonen også liten interesse for studier og karriere og er gjennomgående dårlige lyttere.

Ikke desto mindre er de disse tre generasjonene som skal utgjøre grunnfjellet i arbeidsstokken fremover.  Da gjelder det å være forberedt – og legge til rette for at deres horisont i stillingen er lengre enn maks et par år…

Talent Gallery

Talent Gallery – Scandinavian Search Group er medlem i et globalt nettverk med mer enn 450 executive search selskap i alle verdenshjørner.

– Vi sluttet oss til NPAworldwide av to grunner, sier Trond Larsen:

  1. Bistå nordiske selskap i rekruttering i andre land/kontinent
  2. Hjelpe kandidater til å finne karrieremuligheter i andre land/kontinent

I 2015 kommer Talent Gallery – Scandinavian Search Group til å gjennomføre en rekke spennende aktiviteter.  Blant annet:

  • Lansere nye tjenester
  • Arrangere et globalt nettverksmøte i Venezia
  • Utvikle et nytt, nordisk nettverk

Ønsker du å vite mer om oss – kontakt Trond Larsen på telefon 9130 2220.