Hvilken personprofil er du?

Etter en grundig analyse av millioner av adferdsvurderinger har PI’s forskningsavdeling identifisert 17 «referanseprofiler» som danner et adferdskart over de ulike typene mennesker. En pedagogisk gruppering av trekkene til mennesker som deler de samme motivasjonsfaktorene.

Når du vet hvilken referanseprofil en person har, får du samtidig vite hvilken adferd de kommer til å utvise på arbeidsplassen og hvordan du kan arbeide mest effektivt sammen med dem.

Les mer om de 17 personprofilene her.