Sjekkliste DEIB Rekruttering

🌟 Sjekkliste for rekruttering med fokus på mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB): Sikring av en inkluderende ansettelsesprosess 🌟

I dagens globale forretningsmiljø er det å fremme en kultur med mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet (DEIB) ikke bare viktig – det er essensielt for innovasjon, ansattes tilfredshet og organisatorisk suksess. Her er en konkret sjekkliste for å hjelpe din organisasjon med å utmerke seg i DEIB-rekruttering:

Utvikle en rekrutteringsstrategi med fokus på DEIB

Sørg for at rekrutteringsstrategien din eksplisitt inkluderer mål for mangfold og inkludering. Gjennomfør en mangfoldsrevisjon av din nåværende arbeidsstyrke for å identifisere forbedringsområder.

Bruk inkluderende stillingsbeskrivelser

Bruk nøytralt språk som appellerer til et bredt spekter av kandidater. Fremhev ditt engasjement for DEIB i stillingsannonsen. Unngå å spesifisere unødvendige krav som kan avskrekke mangfoldige søkere.

Implementer prosesser for skjevhet-fri screening

Bruk programvare som anonymiserer søknader, og fjerner identifikatorer som kan avsløre kjønn, alder, etnisitet osv. Standardiser intervju spørsmål og evalueringskriterier for å sikre rettferdighet.

Diversifiser rekrutteringskanaler

Samarbeid med mangfoldige profesjonelle organisasjoner og jobbtavler. Delta på jobbmesser og arranger rekrutteringsarrangementer rettet mot underrepresenterte grupper.

Opplær ditt ansettelsesteam

Gi opplæring om ubevisst skjevhet og inkluderende intervju teknikker. Sørg for at ditt ansettelsesteam reflekterer mangfold for å gi varierte perspektiver.

Promoter dine DEIB-initiativer

Vis frem din organisasjons DEIB-innsats og suksesser på din nettside og sosiale medier. Fremhev ansattressursgrupper (ERG), mentorprogrammer og andre støttesystemer for underrepresenterte ansatte.

Fremme en inkluderende intervjuopplevelse

Tilby tilrettelegging for funksjonshemninger, og gi en rettferdig mulighet for alle kandidater. Inkluder mangfoldige intervjuere i rekrutteringsprosessen.

Be om og handle etter tilbakemelding

Be om tilbakemelding fra kandidater om rekrutteringsprosessen, med fokus på inklusivitet og rettferdighet. Kontinuerlig forbedre dine strategier basert på denne tilbakemeldingen. Å implementere disse praksisene kan betydelig forbedre dine DEIB-rekrutteringsinnsats, og gjøre din organisasjon mer attraktiv for talentfulle individer fra alle livets veier. La oss jobbe sammen for å bygge mer inkluderende arbeidsplasser som trives på mangfold og innovasjon.

Ifølge Bourke & Dillon, oppnår organisasjoner med inkluderende kulturer

2 ganger mer sannsynlig å møte eller overgå finansielle mål 3 ganger mer sannsynlig å være høyt presterende 6 ganger mer sannsynlig å være innovative og smidige 8 ganger mer sannsynlig å oppnå bedre forretningsinntekter The Predictive Index (R) atferdsvurdering er et godt verktøy i DEIB tankegangsprosessen.

#DEIB #Recruiting #Inclusion #Diversity #Equity #Belonging #HR #HumanResources #PredictiveIndex #Humanostics

Om Trond Larsen: Grunnlegger av Talent Gallery. Har jobbet med rekruttering siden 1995. Tildelt «Service to the network» i MRI (2005), Internasjonalt MRI-kontor av året 2007, vert for internasjonale rekrutteringskonferanser siden 2005, medlem av NPAworldwide siden 2014. I løpet av karrieren har han plassert over 1000 mennesker i nye roller.
Hvis du ønsker mer info – kontakt Trond Larsen på mobil 9130 2220 eller send en melding her
Tilbake til start
Skjermbilde 2024 02 14 kl. 07.35.24