Talent Gallery og GDPR

Talent Gallery Search+Selection er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.
I forbindelse med innføringen av GDPR i norsk rett, har vi oppdatert vår personvernerklæring.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på pkt. 3.1 i erklæringen og din rett til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke til å motta kommunikasjon relatert til markedsføring. Du kan lese mer om vårt personvern på denne siden.

Hva skjer?

Hva skjer hvis du sender en CV til oss?  Vi bestreber oss på å gi tilbakemelding til alle som sender en CV. Dersom CV’en din er innenfor et område vi ser kan være interessant å kontakte deg for i fremtiden vil vi be om å få lagre CV’en din.

Denne CV’en lagres i et eget program som heter PCRecruiter. Vi lagrer CV og kontaktinfo som gjør at vi enkelt kan kontakte deg senere.  PCRecruiter er et av verdens mest brukte databaseprogram innenfor rekruttering og krever sikker pålogging av våre konsulenter.

For deg som allerede ligger i databasen med CV; Du kan forvente å få en mail fra oss hvor vi ber om tillatelse til å beholde CV’en din. Dersom du ikke svarer – eller svarer «nei», vil CV’en bli slettet.

I denne videoen får du litt mer informasjon om GDPR.