Slutt på saftproduksjon i Skien

83-årig industrihistore avsluttes fredag 14. oktober 2016 når Gimsøy Kloster i Skien stenger kranene.

Farvel, Gimsøy Kloster

Nok en gang legges en næringsmiddelbedrift ned i Telemark. Fredag stenger Gimsøy Kloster AS kranene for siste gang.  Nåværende produksjon flagges ut.  Dessverre et velkjent fenomen i Telemark. Og dessverre ser denne  begivenheten ut til å foregå i stillhet – 83 års historie til tross.

Gimsøy Kloster Listen er lang – og vond, hva nedleggelse av virksomheter knyttet til næringsmidler gjelder:

 • Andelsslakteriet i Telemark, Skien
 • Bama Skien
 • Diplom-Is, Brevik
 • Erik Gisholt, Skien
 • Forente Grossister, Skien
 • Heistad Fabrikker, Porsgrunn
 • Hovenga Bakeri, Porsgrunn
 • Lundetangens Bryggeri, Skien
 • Polly Fabrikker, Skien
 • Prior Eggpakkeri, Bø
 • Reimes Rekefabrikk, Langesund
 • Stulens Kaker, Skien
 • Tine Meieri, Porsgrunn
 • Trio Bryggeri, Skien

Og nå:

 • Gimsøy Kloster, Skien

Vi snakker om mange hundre arbeidsplasser totalt, men i motsetning til andre deler av landet, som f.eks. ved trusselen om å legge ned Iduns ketchup- og dressinganlegg på Rygge, så har det ikke vært stor lokal mobilisering for å bevare disse arbeidsplassene.

Mange av nedleggelsene har skjedd de siste ti-femten årene.  Nedleggelsene skyldes i stor grad restrukturering/effektivisering i større konsern, hvor anlegg i Telemark gang på gang er gått ut som tapere.

Gimsøy Kloster har produsert drikkevarer siden 1933. Først i Klostergata, hvor de etablerte seg i lokalene til Skiensfjordens Tobakkindustri, senere i et nybygg på Kjørbekk, hvor de har holdt til frem til i dag.

Fredag 14. oktober 2016 går de siste 25 ansatte fra jobben sin for siste gang. Samtidig lukkes historiebøkene for en allsidig og lønnsom næringsmiddelprodusent som har skaffet frem merkevarer som

Gimsøy 2

 • GØY
 • FUN Light
 • Kjeft
 • Gimsøy Ekstrakter, Essenser og drinkmikser
 • JAM syltepulver
 • Gimsøy safter
 • Gimsøy Vermouth fruktvin
 • Gimsøy Gløgg
 • Gimsøy bakeprodukter

Daglig leder av Talent Gallery, Scandinavian Search Group, Trond Larsen, har selv hatt gleden av å jobbe på Gimsøy i flere år. Han hadde ansvaret for lanseringen av suksessproduktet FUN Light i Norge og øvrige Norden.

«Dette var produkter produkter som lenge så ut til å være ”redningen” for Gimsøy, inntil Orkla kjøpte opp Bob Industrier i Sverige – og Kavli’s saftproduksjon i Danmark», sier han.

Det er trist at Telemark mister sitt fagmiljø for industriell næringsmiddelproduksjon.  Kun et fåtall bedrifter er fortsatt tilbake. Vi behøver flere, men da må også næringslivet, investorer og politikere engasjere seg mer enn hva som har vært gjort hittil.

Dette innlegget ble sendt Varden og TA mandag 10. oktober. Ingen av dem har brydd seg med en gang å publisere det.  Viser vel tydelig hvilket fokus næringsmiddelproduksjon har i Telemark…