Talent Gallery vokser

Talent Gallery ekspanderer og styrker tilbudet på rådgiversiden innenfor forretningsutvikling og headhunting.

Tom Augestad har lang fartstid fra lederstillinger i næringslivet og har dessuten arbeidet som bedriftsrådgiver i 12 år.  Tom vil spesielt arbeide med prosjekter innenfor energisektoren i Norge.  Denne sektoren står foran store forandringer i årene fremover, blant annet på grunn av ny lovgivning fra myndighetene. Talent Gallery tilbyr følgende tjenester til energisektoren:

  • Management for Hire
  • Organisasjonsutvikling
  • Forretningsutvikling
  • Rekruttering
  • Outplacement

Ønsker du en uforbindtlig og konfidensiell samtale? Kontakt partner Tom Augestad, telefon 4803 4452 eller send en mail til tom@talent-gallery.no

Tom Augestad