Investor Vindpark Australia

Talent Gallery Search & Selection søker på vegne av kunde en investor til Vindpark(er) i New South Wales, Australia.

Dette er en ny generasjon vindmøller som er tenkt lansert på et verdensmarked i årene fremover.  Selskapet, som blant annet består av amerikanske investorer, har kommet langt i planene og ønsker en aktiv eier.

Mer informasjon om prosjektet kan fås ved å kontakte Trond Larsen, mobil 9130 2220 eller via e-post tl@talent-gallery.no.