Talent Gallery – internkurs rekruttering

Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver for de beste kandidatene? Talent Gallery – Scandinavian Search Group – har utarbeidet et internkurs i rekruttering som hjelper deg og dine mellomledere å sette opp målrettede og effektive rekrutteringsprosesser. Dette bidrar til at dere sparer både tid og penger – og gjør din virksomhet attraktiv for de dyktigste talentene i markedet.

Kurset tar utgangspunkt i Norsk Standard NS-ISO 30405 – Personalledelse. Retningslinjer for rekruttering. I en undersøkelse blant 4288 ledere i 102 land, foretatt av the World Federation of People Management Association, kom man frem til følgende:

  • De 20% beste til å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser opplevde 3,5 ganger høyere omsetningsvekst
  • De samme selskapene hadde dobbelt så god lønnsomhet i forhold til andre organisasjoner

Blant temaene vi gir deg muligheten til å lære mer om er følgende:

  • Definere rekrutteringsbehovet – hva søker du egentlig etter?
  • Hvordan finne kandidater?
  • Hvordan fremstå som en attraktiv arbeidsgiver?
  • Søknadshåndtering og dialog med søkerne underveis
  • Gode ansettelsesintervju
  • Hvordan velge den ideelle kandidaten?
  • Hvordan få kandidaten til å akseptere jobbtilbudet?
  • Vellykket oppstart i ny jobb

Målgruppe

Ledere og mellomledere i privat og offentlig virksomhet.

Individuell coaching eller intern samling/ledersamling

Kursene er rettet mot ledere og mellomledere i privat og offentlig virksomhet og kan skreddersys den enkelte kundes ønske/behov.  For ytterligere informasjon kontakt Roar H. Olsen – mobil 9130 2225 eller Trond Larsen, mobil 9130 2220.