Millioner av Baby Boomers pensjoneres

Foreløpig er det fem generasjoner i arbeidslivet. Et fåtall Traditionals er fortsatt arbeidsdyktige,  samtidig som Generasjon Z akkurat har blitt introdusert for rutiner og kaffepauser. Om noen år, vil Baby Boomer-generasjonen pensjonere seg og etterlate et underskudd på kvalifiserte kandidater og høyere rekrutteringskostnader.

 

gen-2

 

 

Skremmende statistikk

Etterhvert som Baby Boomers-generasjonen trekker seg tilbake fra et aktivt yrkesliv, vil det oppleves et gap mellom ledige stillinger og kvalifiserte kandidater. Ekspertene anslår at det vil være mellom 3 og 10 millioner flere stillinger enn folk innen 2020. ”Dette er skremmende statistikk og vi opplever allerede idag mangler innenfor enkelte fagområder” sier Trond Larsen, Daglig Leder Talent Gallery – Scandinavian Search Group. Konsekvensen av mangelen på kandidater blir blant annet:

  1. Tiden du bruker på å besette kritiske stillinger kan øke fra 1 måned til 6 måneder, ett år eller mer.
  2. Selskapene senker sine krav til kandidater for å få fylt stillingene.
  3. Lønnsnivået stiger. Hva som i dag er høy inntekt vil for enkelte fagområder være middels nivå i årene fremover.
  4. Kompetansemangel er vidtfavnende. Hvis det ikke påvirker din virksomhet og dine kunder ennå, vil det komme til å gjøre det fremover.

I tillegg til kostnaden av høyere lønn, må man også inkludere kostnaden av en dårlig ansettelse og alternativkostnaden som fremkommer av tid brukt på rekruttering istedenfor å generere inntekter.

Det finnes løsninger

Mer enn halvparten av de overnevnte kostnadene kan elimineres ved å investere i eksterne rekrutteringstjenester, for eksempel bemanningsbyråer eller headhuntere. I et marked hvor etterspørsel er større enn tilbud er det utenkelig at det vil være nok topp kandidater i en database. Dessuten har de mest sannsynlig allerede en godt betalt jobb og responderer derfor sjelden på jobb annonser. Den eneste måten å nå disse kandidatene er ved å ta direkte kontakt – headhunting.

Talent Gallery – Scandinavian Search Group tilbyr fleksible search og headhunting løsninger både lokalt og internasjonalt gjennom NPAworldwide’s nettverk av kontorer og partnere.