Headhunting Bank, Finans og Forsikring

Talent Gallery har rekruttert ledere og medarbeidere til norske bank- og finansinstitusjoner de siste 15 årene. Banksjefer og ledere for bedriftsmarked/personmarked.

I denne presentasjonen kan du lese mer om våre engasjement innenfor denne sektoren.
BANK OG FINANS