Hvorfor benytte headhuntere?

Mange selskap synes det er kostbart å bruke headhuntere – og velger å gjøre jobben selv. I mange tilfeller er det en fornuftig løsning, men ikke alltid.
Det er hovedsaklig tre grunner til at et selskap kan velge ekstern bistand.

  1. Mangel på kapasitet
  2. Mangel på kompetanse
  3. Mangel på kandidater

I et marked med lav arbeidsledighet, som i Norge, opplever svært mange arbeidsgivere at det er få gode søkere. – Ikke unaturlig, sier Trond Larsen, daglig leder i Talent Gallery. – De beste kandidatene søker ikke – de må headhuntes!