Rekruttering - Headhunting
Ledere - Spesialister

 

Rekruttering i Norge og internasjonalt

Medlem av NPAworldwide - ett av verdens største rekrutteringsnettverk

RekrutteringInternasjonal RekrutteringKontakt oss

Nyheter om rekruttering og headhunting

Hvordan få flere søkere når du rekrutterer?

Akkurat som et forbruker brand kan tiltrekke kjøpere av et produkt, kan et virksomhets kultur tiltrekke potensielle kandidater til en organisasjon. Sørg for å inkludere informasjon om bedriftens kulturelle brand når du skal rekruttere.

Rekordår for NPAworldwide

NPAworldwide er ett av verdens største nettverk innenfor rekruttering og går mot et rekordår i 2019 med mer enn 7 millioner dollar i interne honorarinntekter.

Vellykket møte NPAworldwide Asia

Talent Gallery deltok på møtet i NPAworldwide Asia i midten av oktober. Møtet ble holdt i Hong Kong med deltakere fra hele verden inkludert flere fra Australia, Europa og USA. Det asiatiske markedet er et spennende marked hvor lokal kunnskap om kultur og ledelse betyr mye i rekrutteringsprosesser.

Nye sider med rekrutteringstips

alent Gallery lanserte i 2018 en Rekrutteringshåndbok som ble veldig godt mottatt. Boken er nå revidert og finnes nå som en del av våre websider under fellestittelen «Rekrutteringstips».
Rekrutteringstips er laget som et hjelpemiddel til bedrifter som ønsker å rekruttere selv. Som enten ikke vil eller har råd til å bruke profesjonell bistand.

Nyhetsarkiv

Kunder vi har jobbet med: