Nytt liv i iskremfabrikken lagt på is…

Prosjektet med nytt liv i iskremfabrikken i Brevik er lagt på is. Denne uken valgte Diplom-Is å trekke seg fra den inngåtte avtalen med lokale interessenter – og legge konseptet ut for salg på det åpne markedet. Næringsmiddelindustrien i Telemark fortsetter å tape arbeidsplasser.

Telemark har i årevis slitt innenfor næringsmiddelindustrien. Historien er vond når man ser alle virksomhetene som er lagt ned:

  • Lundetangens Bryggeri
  • Stulens Kaker
  • Polly Fabrikker
  • Heistad Fabrikker
  • Andelsslakteriet i Telemark
  • Trio Fabrikker
  • Hovenga Bakeri
  • Reimes Reker
  • Tine Porsgrunn

Talent Gallery´s leder og grunnlegger – Trond Larsen – har selv arbeideti næringsmiddelindustrien i ti år, og  siden jobbet som konsulent til den samme industrien – Både innenfor rekruttering og forretningsutvikling.

I 1997 ble Talent Gallery – Scandinavian Search Group forespurt av forretningsmannen Stefan Kristiansen om å hjelpe med en plan for produksjon av amerikanske kaker.  Med god støtte fra næringsavdelingen i fylket og Vekst i Grenland fikk vi midler til å gjennomføre et forprosjekt. Dette endte opp i suksesshistorien Milba.

Under Trond Larsens tid i Orkla jobbet han hardt for å lansere den sukkerfrie drikken FUN Light i Norge og Norden.  Dette ble en kjempesuksess. Så stor suksess at Gimsøy Kloster fortsatt driver i Skien – og har fått midler til tunge investeringer på produksjonssiden. En kombinasjon av volumprodukt og nisjeprodukt med gode marginer er suksessoppskriften på Gimsøy.

Dette var en del av scenarioet for iskremfabrikken i Brevik.

Når det ble klart at Stefan Kristiansen skulle kjøpe iskremfabrikken tok Talent Gallery kontakt med ham.  Vi ble enige om å utvikle et prosjekt som både skulle

1 Skape arbeidsplasser

2 Utvikle et kompetansemiljø for næringsmiddelproduksjon i Telemark

Underveis har vi hatt kontakt med alle betydelige miljøer i fylket og ser helt klart muligheter for  å nå målene om både arbeidsplasser og kompetansebygging.

En viktig forutsetning fra vår side var at dette måtte forankres lokalt i Telemark. Og på vår reise de siste månedene har vi hatt møter med en rekke spennende og kompetente mennesker, som i dag jobber innen hvert sitt fagområde/matområde.  Et anlegg med en gedigen frysekapasitet og solid kompetanse ville blitt kjempebra for næringsmiddelproduksjon i Telemark.  Kortreist mat fra Telemark.

Det finnes i dag råvarer som går til dyrefôr fordi man ikke finner avsetning/produksjonsmiljø som kan ta hånd om dette.

Tine eier Diplom-Is.  De har ingen god historie i Telemark. Lagt ned det ene meieriet etter det andre.   Det er skaffet kapital til kjøp av fabrikken, men det har for investorene handlet om å gjøre ting i riktig rekkefølge. Fem millioner kunne vært lagt på bordet denne uken.  Det var tydeligvis ikke godt nok for Tine – som velger å la anlegget bli lagt ut til åpent salg, vel vitende om at et spennende forprosjekt for å styrke næringsmiddelproduksjonen i Telemark nå legges i grus.

Det finnes ikke mange kjøpere til et produksjonsanlegg for iskrem hvor man ikke får produsere iskrem.  Det godtok Stefan Kristiansen & Co – og det var lagt inn som en forutsetning i forprosjektet.

Telemark hadde muligheten til å få inn eiere som brenner for fortsatt næringsmiddelproduksjon i fylket.  Ser ikke helt hvor Tine/Diplom-Is skal finne slike interessenter.

Garasjeanlegg og leiligheter neste?

Uansett har vi lyst til komme med en positiv tilbakemelding til Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelinga, Næringsetaten i Telemark fylke, Innovasjon Norge og Vekst i Grenland for en svært positiv holdning til dette prosjektet.  Imponerende velvilje og forståelse. Synd at dette strander, Telemark!  Det lå mye spennende i dette prosjektet.