Rekruttering i Corona tider

Covid19 marerittet er ikke over. Samtidig skal verden videre. Også når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere.  Talent Gallery følger nøye med på annonsemengden på FINN, og i perioden april – juli ble det annonsert i snitt 11.983 stillinger hver måned. En nedgang på 36% fra samme periode i fjor.  Størst var endringen i april – med en nedgang på 45%.

Uansett så viser tallene at bedriftene rekrutterer nye medarbeidere.  Talent Gallery kan tilby hjelp i denne sammenhengen. For eksempel tilbyr vi inntil 5 gratis personlighetsstester til nye kunder som ønsker å teste ut The Predictive Index (R). Personlighetstester er en fin måte å bli bedre kjent med kandidatene på dersom det er vanskelig å møte dem ansikt til ansikt i innledende faser av rekrutteringsprosessen.

Vi kan også bistå med følgende:

  • Videointervju
  • Søknadshåndtering
  • Headhunting (dersom ikke riktige søkere)
  • Referansesjekk

Ta kontakt med Trond Larsen, mobil 9130 2220 dersom du ønsker mer informasjon.