Gratis tips fra en headhunter

Mange bedrifter ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessene selv uten ekstern bistand.  Trond Larsen i Talent Gallery – Scandinavian Search Group har arbeidet med rekruttering/headhunting både nasjonalt og internasjonalt i mer enn 20 år.  Her gir han noen gratis tips på veien.

Tips fra en Headhunter