Bli bedre kjent med teamet ditt

Hvorfor ikke bruke litt mindre travle dager til å bli bedre kjent med teamet ditt?

Talent Gallery/Humanostics International tilbyr inntil 5 gratis Adferds tester fra The Predictive Index® (PI) i disse uvirkelige Corona-tidene. Adferdstestene tar ca 6 minutter å gjennomføre. Du får da

  • Adferdsrapport
  • Team rapport
  • Utviklingsrapport for leder

Testen er DNV sertifisert og finnes på mer enn 60 forskjellige språk!

Resultatene gir et godt grunnlag for å gjennomføre spennende utviklingssamtaler og team møter på web og viser blant annet:

  • Hvordan teammedlemmene jobber sammen. Er teamet målorientert og utålmodig etter å oppnå resultater? Er medlemmene lagspillere og avslappet?
  • Hvordan teammedlemmer kommuniserer med hverandre for å løse problemer og bygge relasjoner. Er kommunikasjonen formell og hensynsfull eller uformell og intens?
  • Hvordan arbeidet blir gjort i teamet. Blir ting gjort gjennom oppgaver eller personer? Handler gjennomføringen om prosess eller nytenking?
  • Hvordan teammedlemmene jobber sammen for å ta beslutninger. Tas beslutningene i fellesskap eller selvstendig? Er de vanligvis trygge eller risikable?

Har du spørsmål – kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220. Også Talent Gallery har innført hjemmekontor i disse dager, men siden The Predictive Index® (PI) er web basert kan det administreres og gjennomføres hvor dere enn befinner dere!