TG Help! – vi kontakter drømmekandidaten

TG Help! er en tjeneste Talent Gallery – Scandinavian Search Group tilbyr sine kunder.  En målrettet tilnærming til helt spesielle kandidater på vegne av våre kunder.

Har din bedrift enkelte kandidater i kikkerten? Kandidater dere gjerne skulle hatt ombord?  Med nærmere 20 års erfaring innenfor headhunting har Talent Gallery utviklet konseptet TG Help!

Konseptet fungerer slik:

  • Bedriften oppgir et antall kandidater de ønsker kontaktet for en stilling
  • En headhunter fra Talent Gallery kontakter disse kandidatene
  • Bedriften overtar deretter prosessen selv

Prisstruktur

  • Fast pris pr. kandidat
  • Suksesshonorar pr. kandidat som ansettes

Ønsker du å vite mer om denne tjenesten?  Kontakt konseptansvarlig Sondre Larsen, telefon 9340 5195.