I løpet av de siste årene har rekrutteringslandskapet gjennomgått en betydelig endring, fra et arbeidsgiverdrevet marked til et kandidatdrevet ett. I dette nye paradigmet har maktbalansen skiftet til fordel for jobbsøkere, hovedsakelig på grunn av flere sammenslåtte faktorer:

Stramt Arbeidsmarked: De lave arbeidsledighetsratene i mange land, spesielt i sektorer med spesialiserte ferdighetskrav, har ført til et begrenset tilbud av kvalifiserte kandidater. Dette betyr at selskaper ofte konkurrerer om den samme talentpoolen, noe som gir kandidatene flere valgmuligheter og forhandlingsstyrke.

Fremvekst av Fjernarbeid/Hjemmekontor: Etter pandemien har vi sett en bred aksept av fjernarbeidsordninger. Denne utviklingen har utvidet talentpoolen for mange arbeidsgivere, men det har også gitt kandidatene tilgang til et bredere spekter av jobbmuligheter uten geografiske begrensninger.

Ansatte Prioriteter: Dagens kandidater prioriterer ofte aspekter utover bare lønn, som balanse mellom arbeid og fritid, bedriftskultur, vekstmuligheter og sosialt ansvar. Denne endringen i verdier har gjort det avgjørende for arbeidsgivere å tilby mer helhetlige og attraktive ansettelsespakker.

Transparent Informasjonsflyt: Plaftformer som Glassdoor og LinkedIn har demokratisert informasjon om bedriftskulturer, lønninger og vurderinger. Denne åpenheten betyr at kandidatene er bedre informert om potensielle arbeidsgivere enn noen gang før.

Kortere Tjenestetid: Det har vært et generasjonsskifte med tanke på hvor lenge ansatte blir hos et enkelt selskap. Med hyppigere jobbendringer som normen, spesielt blant millennials og Gen Z, er det et kontinuerlig behov for at selskaper stadig rekrutterer og tilpasser seg for å beholde talent.

For arbeidsgivere representerer det kandidatdrevne markedet utfordringer, men også muligheter. Selv om det kan være mer konkurranse om å tiltrekke seg talent, gir det også en mulighet til å innovere i rekrutteringsstrategier, forbedre arbeidsplasskultur, og sørge for at jobbtilbud samsvarer med moderne kandidatverdier og prioriteter. For kandidater er det en gullalder av muligheter, men det understreker også viktigheten av kontinuerlig ferdighetsutvikling og tilpasningsevne i et raskt skiftende profesjonelt landskap.

Talent Gallery bringer ukentlige tips og råd til arbeidsgivere og kandidater i dette konkurransedyktige rekrutteringsmarkedet.
Du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt på LinkedIn

2024

10 egenskaper hos en dyktig leder

Les her

Planlegger du jobbskifte i 2024?

Les her

7be387691e5573431488bee593313a7a

Rekordmange ledige stillinger i Norge 2024

Les mer

DALL·E 2024 02 14 08.07.16 Illustration depicting Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging in an office environment. The scene shows a diverse group of people working togethe

Sjekkliste DEIB rekruttering

Les mer her

Hvordan fremstå som en attraktiv arbeidsgiver

Les mer

Kraftig økning i jobbmarkedet

Les mer

DALL·E 2024 01 24 09.13.13 A black and white illustration of a frustrated manager with an even smaller stack of CVs on her desk. The scene is in a business office. The manager,

Utfordrende rekrutteringsmarked?

Les mer

Fordeler og ulemper ved bruk av headhuntere

Les mer

 

Integrere KI i rekrutteringsprosessen?

Les mer her

Bygg din Personlige Merkevare 2024

Les mer

2023

Ansette nye medarbeidere i 2024?

Les mer

Young business man feeling tired stressed concern upset nervous serius in office, business employee exhausted sad disappointed frustrated burn out at desk

Varselsignal om misfornøyde medarbeidere

Les mer

Hvordan bli lagt merke til på LinkedIn

Les mer her

Succession

Har du etterfølgeren klar?

Les mer

Er det noen verdi å ansette Baby Boomers?

Les her

a1c9a544bb70e577afe6e324eace6caf

Skal du rekruttere internasjonalt?

Les her

Selge til Gen X og Gen Y ledere

Les her

Intervjue Gen Y kandidater

Les her

Motivere Gen-Y på arbeidsplassen

Les mer her

Generasjoner i salgsjobber

Les her

Gen-X innflytelse på balansen Arbeid – Fritid

Les her

Hvor fødes de neste 1000 babyene?

Les her

Mister du kandidater i rekrutteringsprosessen?

Les her

5 personlige digitale brandingtips

Les her

Tips ved karrierebytte

Les her

Hvordan forholder generasjonene seg til hjemmekontor?

Les her

Hvordan motivere Baby Boomers til fortsatt innsats?

Les her

Planlegge et jobbintervju med Gen-X kandidater

Les her

Hvordan Gen-Y former fremtidig ledelseskultur

Les her

Hvordan Gen-X ledere tilpasser seg en arbeidsplass i utvikling

Les her

Motivasjonstips for å engasjere Gen-X på arbeidsplassen

Les her