Rekruttering - Executive Search

Ring 9130 2220 | Fleksible løsninger

RekrutteringGlobalt Nettverk

Siste nyheter

Ny håndbok i rekruttering

Rekruttering er en av de viktigste oppgavene du har som leder og i øyeblikket opplever mange norske bedrifter mangel på gode søkere eller få søkere.

Redd for telefonen?

Redd for å bruke telefonen som salgsverktøy? Cold Calling har forandret seg, men telefonen er fortsatt et viktig hjelpemiddel for selgere i alle bransjer.

Klar for mobil rekruttering?

Rekrutteringsbransjen er i endring. I de nærmeste årene vil opp mot 90% av søknadene komme fra en mobil enhet og 78% søker online.

Nyhetsarkiv

Kunder vi har jobbet med: