Ledige stillinger

I Artec Aqua jobber vi for å gjøre fiskeoppdrett renere, tryggere og mer lønnsomt. Vi utvikler teknologi og løsninger som styrker Norge som verdens fremste sjømatnasjon, samtidig som vi bidrar til å sikre trygg, sunn og god mat til verdens befolkning.

At vi er en del av Endúr, gir oss nødvendig forutsigbarhet og trygghet, samt finansielle muskler til å satse videre på fremtidens løsninger. Vi utvikler også synergier med søsterselskapene våre: Sjøsterk innen akvakultur, Endúr Maritim innen skipsvedlikehold, samt BDO, Repstad og Macron innen infrastruktur.

Med Endúr “i ryggen” anser vi oss godt posisjonert til å forbli en av verdens ledende aktører innen totalentrepriser for landbaserte oppdrettsanlegg for smolt-, stam- og matfisk.

Skjermbilde 2024 04 16 kl. 09.40.34

Selskapet skal styrke organisasjonen med

Prosjektsjef/VP Prosjekt

Vi ser etter en person som har teknisk bakgrunn, erfaring fra entreprenørbransjen, men også med en god økonomisk forståelse og kremmerånd. Må kunne være en faglig støttespiller / forstå problemstillingene som den enkelte i teamet står i, og om nødvendig «brette opp ermene» og dykke ned i detaljene sammen med prosjektlederen. Kandidaten fremstår med tyngde ikke bare for teamet, men også i kunderelasjonen.

Har P&L ansvar for prosjektene i tillegg til ansvar for at prosjektene leverer på de satte HMS målene.

Erfaringsbakgrunn og kompetanse

Må ha høyere teknisk utdannelse (BsC/MsC), helst innenfor ett av områdene bygg eller maskin. Må ha erfaring fra entreprenørbransjen, helst i rollen som totalentreprenør. Må skjønne dynamikken i bygge-prosjekter; både mot byggherre og mot UE’er på byggeplass.

 • Tung/lang ledererfaring ikke et must, ser mer etter en kandidat som er sulten, med et naturlig ledertalent. Kan ha vært en drivende god prosjektleder i bygg/anleggsbransjen
 • Må ha jobbet i prosjekter selv
 • Inngående kjennskap til relevante NS-standarder
 • Kjenne til kalkylemodeller og verktøy for god prosjektgjennomføring, og ha evne til å lede teamet for å sikre en enhetlig prosjektgjennomføring i Artec Aqua.
 • Interesse for landbasert oppdrett – ønske om å forstå at prosessanlegget er «hjertet» i det vi leverer
 • Evne til ressursplanlegging (kapasitet og kompetanse), på kort og lang sikt

Personlige egenskaper

 • Positiv «drive», god energi
 • Tydelig og tør å sette retning
 • Tett på, hands-on, «står i det» sammen med prosjektene når det trengs
 • En teambygger, naturlig leder
 • Stor arbeidskapasitet, og må evne å se hva som trengs å gjøres
 • Nysgjerrig og informasjonssøkende
 • Evne til å gjennomføre, ta beslutninger og implementere.

Høres dette interessant ut?  Ta kontakt med partner Sondre Larsen i Talent Gallery, mob 9340 5195 eller send oss en søknad/CV snarest på dette skjemaet.

Skjermbilde 2024 04 16 kl. 09.53.22