Ledige stillinger

Viken Transportsenter er en allsidig leverandør med lokal forankring i transportmarkedet på Østlandet. Gjennom generasjoner i en årrekke, har bedrifter og privatpersoner fått bistand med stort og smått.
Viken Transportsenter leverer tjenester til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, der tjenester utgjøre en forskjell. Innenfor transporttjenester på vei tilbys utførelse med kran, skap, bud og vare, express, ADR, liftdumper, krok, tipp, flatvogn og maskin transport.
Leveransene blir utført med høy grad av personlig service, til riktig pris, riktig tid og til riktig sted!
Visjonen til Viken Transportsenter er å bli den mest betrodde leverandøren på transport og tilhørende tjenester.

Viken Transportsenter tilbyr et godt og uformelt arbeidsmiljø og hvor du får en nøkkelrolle med stor beslutningsmyndighet og påvirkningskraft

Skjermbilde 2024 04 16 kl. 07.47.09

Viken Transportsenter er en bedrift i vekst og søker en engasjert

AVDELINGSLEDER FOR BUD/SKAP/VARE

HOVEDOPPGAVE FOR STILLINGEN

 • Fagansvarlig for tjenestekonseptet i avdelingen inkludert rutinebeskrivelse og innovasjon
 • Lede avdelingen for god gjennomføring av alle oppdrag på vegne av Viken Transportsenter AS og deres kunder: Ordrelegging, planlegging, gjennomføring og avstemme pris- og timegrunnlag
 • Følge opp avdelingens budsjetter, gjennomføre månedlig økonomirapporteringer til ledelsen, samt sikre at avdelingen driftes i henhold til selskapets og avdelingens målsetninger
 • Koordinere med øvrige avdelinger for å sikre høy kundetilfredshet med tilstrekkelig lønnsomhet
 • Personalansvar for alle medarbeidere og underleverandører i avdelingen med tilhørende personaloppfølging og -utvikling for egne ansatte
 • Overordnet ansvarlig for kunder og kundelønnsomhet i egen avdelingen, herunder selge inn nye oppdrag, prise tjenestene og inngå lønnsomme avtaler
 • Sikre nødvendig bemanning i avdelingen
 • Sikre nødvendig biltilgjengelighet i avdelingen

ANSVARSOMRÅDER:

 • Ansvarlig for drift og utvikling av egen avdeling
 • Sørge for at aktiviteten innen avdelingens ansvarsområder til enhver tid følger gjeldende lover og regler
 • Oppnå økonomiske mål, herunder ansvar for budsjetter, operative KPIer og lønnsomhetsanalyser for avdelingen
 • Fornøyde medarbeiderne og akseptabel turn-over i avdeling
 • Høy kundetilfredshet
 • Ansvar for å initiere kostnadsbesparende- eller effektiviserende tiltak i avdelingen
 • Ansvar for å iverksette internkontrollrutiner, samt kontinuerlig forbedring av disse
 • Ansvar for å sikre god bruk av de til enhver tid gjeldene systemer for driftsoppfølging

KOMPETANSEKRAV

 • Ønskelig med 3 års fra høyere utdanning innen relevante fag som økonomi, logistikk eller tilsvarende
 • Lang relevant erfaring kan erstatte noe av kravet til formell utdanning
 • Kunnskap om økonomi og ledelse
 • Behersker norsk og engelsk, godt muntlig og skriftlig
 • Bred erfaring og kompetanse innen transport, logistikk og ledelse
 • Generelt gode IT-kunnskaper med god kjennskap til Excel, kjøretøysystemer og andre relevante systemer

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Initiativrik og proaktiv
 • Selvstendig med god forretningsforståelse
 • Gode lederegenskaper med høye presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Helhetstenkende og resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Evne til å skape engasjement, involvering og samhandling i team

For ytterligere opplysninger; kontakt senior partner/rådgiver Anne Brock Verdich i Talent Gallery, mob 4677 2020 eller send søknad og CV snarest på vårt søknadsskjema