Hvilken personprofil er du?

 

 

 

 

 

 

 

Lyst til å teste selv? Ta kontaktHvilken Teamprofil er dere?

The Predictive Index (PI) ®  har gjennomført adferdsvurderinger siden 50-tallet. Helt siden starten har PI målt motivasjonsfaktorene for menneskers adferd på arbeidsplassen innenfor fire områder:

  • Dominans – motivasjonen for å påvirke andre personer og hendelser
  • Sosial orientering – Motivasjonen for sosial samhandling med andre
  • Tålmodighet – Motivasjonen for konsekvens og stabilitet
  • Formalitet – Motivasjonen til å følge regler og strukturer

Etter en grundig analyse av millioner av adferdsvurderinger har PI’s forskningsavdeling identifisert 17 «referanseprofiler» som danner et adferdskart over de ulike typene mennesker. En pedagogisk gruppering av trekkene til mennesker som deler de samme motivasjonsfaktorene.

Når du vet hvilken referanseprofil en person har, får du samtidig vite hvilken adferd de kommer til å utvise på arbeidsplassen og hvordan du kan arbeide mest effektivt sammen med dem.

Les mer: Hvordan definere «drømmekandidaten» 

Analytiske profiler

Referanseprofilene i den analytiske gruppen er mer dominante enn sosialt orienterte og arbeider raskere. De er generelt mer oppgaveorienterte enn personorienterte.

En Analytiker er intens, har høye standarder og en disiplinert og reservert personlighet.

En Kontrollør er detaljorientert og konservativ og verdsetter høy kvalitet og teknisk ekspertise.

En Spesialist er en svært presis arbeider, som er skeptisk, men som har respekt for autoritet.

En Strategiker er resultatorientert, innovativ og analytisk, med motivasjon for endring.

En Eventyrer er en selvdreven, selvmotiverende og målorientert risikotaker.

Sosiale profiler

Referanseprofilene i den sosiale gruppen skårer høyt på sosial orientering sammenlignet med de andre motivasjonsfaktorene knyttet til adferd. På arbeidsplassen har personer i denne gruppen en tendens til å fokusere på relasjoner.

En Altruist er imøtekommende, er en lagspiller og har en arbeidsmoral preget av effektivitet og nøyaktighet.

En Kaptein er en problemløser som liker endring og nyskaping, og som liker å ha overordnet styring.

En Lagspiller er en imøtekommende, forståelsesfull, arbeidsvillig og tålmodig lagspiller.

En Rebell er en nyskapende tenker som ikke lar seg knekke av tilbakeslag.

En Overtaler er en risikotakende, sosialt flink og motiverende lagbygger.

En Ambassadør er uformell, uhemmet, overbevisende og sosialt orientert.

Stabiliserende profiler

Referanseprofilene i den stabiliserende gruppen skårer lavt på dominans og sosial orientering, men høyt på tålmodighet og formalitet. Personer med profiler i den stabiliserende gruppen er generelt stødige og detaljerte og fungerer godt med struktur og prosesser

En Håndverker er hjelpsom og analytisk, og er samtidig svært nøyaktig i sitt arbeid.

En Vokter er uselvisk og imøtekommende og liker detaljert, ferdighetsbasert arbeid.

En Operatør er en tålmodig, samvittighetsfull, avslappet og samarbeidsorientert lagspiller.

En Kamelon skårer omtrent like høyt på alle motivasjonsfaktorene og er en brobygger som er komfortabel med skiftende situasjoner

Iherdige profiler

Referanseprofilene i den iherdige gruppen er mer dominerende enn sosialt orienterte og skårer høyt på tålmodighet. På arbeidsplassen er personer med profiler i den iherdige gruppen generelt oppgaveorienterte og gjennomtenkte, og de trives når de kan bestemme over eget arbeid.

En Individualist er svært uavhengig og iherdig, men samtidig resultatorientert.

En Lærd er nøyaktig, reservert og oppfinnsom og søker høy teknisk ekspertise.

De 17 referanseprofilene utgjør et grovmasket, men godt rammeverk for å forstå mennesker og beskrive deres personlighetstyper.

Ved å abonnere på The Predictive Index (PI) ® vil du få opplæring i tolkning av slike mønstre. Det vil gi deg kunnskap om mennesker som du ikke finner i CV’er og som du ikke klarer å avdekke selv med flere intervjurunder.

Du kan lese mer om The Predictive Index ® adferds- og kognitive assessment på disse sidene.

“The Predictive Index ® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.”

 

Kontakt oss

Noe vi kan hjelpe deg med? Send oss kontaktdata så ringer vi deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.