Artec Aqua AS

I Artec Aqua jobber vi for å gjøre fiskeoppdrett renere, tryggere og mer lønnsomt. Vi utvikler teknologi og løsninger som styrker Norge som verdens fremste sjømatnasjon, samtidig som vi bidrar til å sikre trygg, sunn og god mat til verdens befolkning.

At vi er en del av Endúr, gir oss nødvendig forutsigbarhet og trygghet, samt finansielle muskler til å satse videre på fremtidens løsninger. Vi utvikler også synergier med søsterselskapene våre: Sjøsterk innen akvakultur, Endúr Maritim innen skipsvedlikehold, samt BDO, Repstad og Macron innen infrastruktur.

Med Endúr “i ryggen” anser vi oss godt posisjonert til å forbli en av verdens ledende aktører innen totalentrepriser for landbaserte oppdrettsanlegg for smolt-, stam- og matfisk.

Ledige stillinger hos Artec Aqua AS: