Organisasjonskartlegging

Det finnes mye god kunnskap i egen organisasjon - la oss snakke med dem!

Har du som styreleder/eier noen gang spurt dine medarbeidere om tips på forbedringer? Eller har styret fått noen tilbakemelding på hvordan selskapet ledes? Talent Gallery har utviklet et eget verktøy for kartlegging av interne holdninger til organisasjon/ledelse i en bedrift. Denne undersøkelsen baseres på 1 til 1 samtaler med medarbeidere under full konfidensialitet og går på tema som:

  • Generelle kommentarer om bedriften
  • Marked
  • Produkter/Tjenester
  • Trivsel
  • Ledelse
  • Arbeidsoppgaver
  • Eier for en dag – hva ville du gjøre?
  • Andre innspill

Resultatene av undersøkelsen danner grunnlaget for en rapport som presenteres for selskapets ledelse/styre – og de ansatte.
For mer informasjon – kontakt Trond Larsen, telefon 9130 2220.

Group of Business People at the Table