Talent Interim

Ledere som trår til på kort varsel

Talent Interim er innleie av erfarne hands on ledere som på kort varsel og i en bestemt periode kan hjelpe selskap og organisasjoner med å :

  • Gjennomføre endringer
  • Fylle ikke planlagte ”gap” i organisasjonen
  • Restrukturere organisasjonen
  • Foreta snuoperasjon i prosjekter eller forretningsområder hvor det ikke presteres godt nok
  • Gjennomføre et kritisk prosjekt eller aktivitet
  • Starte opp nye selskap eller nye forretningsområder
  • Øke effektiviteten i ledergrupper

Vi har i vår database en rekke velkvalifiserte ledere som på kort varsel kan påta seg oppdrag.
For mer informasjon – kontakt partner Leif Stråtveit, telefon 9580 8001.

Middle aged businessman reading newspapers