Søkerhåndtering i rekruttering prosessen

Kontakt oss

Kommunikasjon med søkere

Vær forberedt på telefonhenvendelser umiddelbart etter at annonsen kommer ut. Dessverre kommer de som oftest fra enten rekrutteringskonsulenter eller media selgere – få kandidater.
Dersom du ønsker å tiltrekke deg kandidater – gjør det enkelt å søke. Og ta deretter kontakt med dem straks de har søkt – om bakgrunnen matcher den jobbanalysen du tidligere har gjennomført.
Den letteste måten å unngå et rush av rekrutteringskonsulenter og media rådgivere på er å sette bort denne delen av rekrutteringsprosessen.
Sørg i hvert fall for at annonsen rykkes inn på et tidspunkt når du selv er tilgjengelig. Ha gjerne en back-up som kontakt i annonsen også.

I en telefonsamtale i forbindelse med en annonse – ikke fortell for mye. Snu heller samtalen og still spørsmål om personens bakgrunn.
Når en kandidat ringer vil de ofte stille spørsmål som:

– Kan du fortelle mer om jobben?
– Er det mange søkere?

Ikke bruk for mye tid på en slik samtale. En positiv måte å respondere på kan være:

– Jeg vil heller få lov til å fortelle deg mer om denne muligheten senere, men si meg;
– Hva slags bakgrunn har DU?

Ut fra svaret kan du raskt finne ut om dette er en interessant kandidat for denne eller andre stillinger. Hvis ikke; fortell på en høflig måte at ”akkurat nå er det en annen profil vi ser etter” eller noe tilsvarende.
Men husk; Høflighet og takke for interessen!

Søknader

Behandle alle søkere som om de er potensielle kunder. Vær høflig og bekreft straks at søknaden er mottatt. Orienter gjerne også om prosessen videre.

Sortering av søkere kan skje etter følgende prinsipp:
+ Bakgrunn som arbeidsanalyse
? Kan være en outsider
– Matcher ikke arbeidsanalyse

Det er viktig å bekrefte at søknader er mottatt straks de mottas. Noen jobb boards har system med automatsvar, hvilket er tilstrekkelig. Husk at folk som sender en søknad har lagt ned en innsats for å komme i kontakt med ditt firma/institusjon og fortjener å håndteres med respekt for denne innsatsen.

Tilbake til startsiden