Selge inn jobbmuligheter

Kontakt oss

INNSALG AV MULIGHETER

I et kandidatdrevet marked vil det være viktig å ha et “innsalg av muligheter” underveis i prosessen.
Prøv å få kandidatene til å evaluere mulighetene i ditt selskap sammenlignet med andre alternativ som måtte være aktuelle.

Her er de viktigste elementene:

1. Jobben passer.

Det er viktig at storparten av arbeidsoppgavene matcher kandidatens ønsker om nye utfordringer. Hvis det er en mismatch her vil få andre argumenter være gode nok.

2. Karriereløft

Den nye jobben må tilby et skritt videre på karriereveien.. For en leder, kan dette være en større gruppe medarbeidere eller et mer kritisk prosjekt. For en stabsperson, kan dette være i arbeid med ny teknologi eller lære nye ferdigheter. For en utøvende, kan det være en sjanse til å jobbe i et nytt marked eller håndtere en ny utfordring.

3. Mulighet for fremtidig læring og vekst.

De langsiktige eller strategiske mulighetene i jobben må være konkrete og at innsats blir lagt merke til og belønnes.

4. Mulighet til å være synlig/bli lagt merke til.

Dersom arbeidsoppgavene føles viktige eller kandidatene vil føle at de er en del av noe større.

5. Lederen som mentor.

Dette kan være den viktigste faktoren av alle. Arbeide for en Mentor og dyktig leder vil stå øverst på ønskelisten til en dyktig kandidat. Lederen bør delta i rekrutteringsprosessen.

6. Kvaliteten på teamet.

Kvaliteten på personens fremtidige kolleger, og sannsynlige nye venner, er en kritisk del av på-jobben suksess og tilfredshet.

7. Selskapets utsikter og strategi.

Om din bedrift ikke står på en ”best sted å jobbe”-liste, må det vises tydelig at kandidaten vil knytte seg til en organisasjon med en lysende fremtid.

8. Selskapet kultur.

Selv om ikke alle kan være Google, gjør en sammenligning. Påpek uvanlige fremstøt for å nå selskapets mål og understrek firmaets særegenhet.

9. Arbeid/Liv balanse.

Du kan ikke bare snakke om det, må du bevise at selskapet støtter dette. Spesielt de nye organisasjonene i arbeidslivet er veldig opptatt av dette. Arbeid er Arbeid og Liv er Liv.

10. Lønn og andre goder.

Så lenge de totale lønnsbetingelsene er konkurransedyktige, trenger du ikke betaler for mye. I mange tilfeller får betingelsene et større fokus dersom firmaet ditt ikke har klart å overbevise kandidatene om at det er unikt på en eller annen måte.

Tilbake til startsiden