Rekrutteringsmarkedet 2019:

Kompetansemangel

Kontakt oss

Rekrutteringsmarkedet 2019: Kompetansemangel

Etter hvert som generasjonen Baby Boomers trekker seg tilbake fra aktivt yrkesliv vil vi oppleve et stort gap mellom ledige stillinger og potensielle, kvalifiserte kandidater.
Det har lenge vært klart at det vil være flere åpne stillinger enn kandidater de nærmeste årene innenfor enkelte roller i samfunnet. Både i privat og offentlig sektor.
Anslagene varierer, men ekspertene er enige vil det være mellom 3 and 10 millioner flere arbeidsplasser enn folk innen 2020. De er skremmende statistikk, og vi opplever allerede i dag at vi står overfor mangler innenfor enkelte fagområder.
Hvis du har arbeidet med rekruttering innen helsesektoren eller ingeniører, vet du hva vi snakker om.
Konsekvensen av mangelen på kandidater blir blant annet:

  1. Tiden du bruker på å besette kritiske stillinger kan øke 1 måned til 6 måneder, ett år eller mer.
  2. Selskapene senker sine krav til kandidater for å få fylt stillingene.
  3. Lønnsnivået stiger. Hva som i dag er høy inntekt vil for enkelte fagområder være middels nivå i årene fremover. Kompetansemangel er vidtfavnende.

Hvis det ikke påvirker deg og dine kunder ennå, vil det uansett komme til å gjøre det fremover.
For eksempel er det anslått at 56% av ufaglærte må ha den kompetansen som trengs for å bruke en eller annen form for automatisert teknologi. De fleste lagerarbeidere på et spedisjonsanlegg bruker i dag trådløse håndholdte datamaskiner for å behandle transaksjoner. Statistikk viser at å holde tritt med de jobbene som genereres av dagens økonomiske vekst, vil USA trenger 18 millioner nye universitetsutdannet. Det er 12 millioner flere enn det som for tiden uteksamineres.

Kandidatene

Kandidatene har sine egne måter å finne ut av stillingsmarkedet på. I dagens nettbaserte verden er det viktig for bedrifter/institusjoner og ha et bevisst forhold til den web-baserte verden vi alle lever innenfor.
Det er verdt å merke seg følgende:

  • 84% av kandidatene vil se på firmaets hjemmesider før et intervju
  • 54% av kandidatene vil sjekke selskapet gjennom sosiale nettverk og profesjonelle nettverk
  • 53% av kandidatene vil sjekke nyheter om selskapet/institusjonen online

De beste kandidatene vil alltid gjøre en grundig research rundt en fremtidig arbeidsgiver tidlig i en prosess.
Det er også verdt å merke seg følgende:

  • 54% av kandidatene bruker sosiale og profesjonelle nettverk til å lete etter nye jobber
  • 83% av rekrutteringsrådgiverne søker kandidater basert på online profiler.

Tilbake til startsiden