Rekruttering - Seleksjon

Rekruttering - Talent Gallery

Er alternativet for ledere som heller vil bruke tiden sin på det de er best på istedenfor å administrere rekrutteringsprosessen selv. Her administrer vi søkermasse, gjennomfører tester og intervjuer, samt rangerer kandidater slik at kunden kan gå rett til 2. gangsintervju.

Fordeler – for kunde:

  • En kostnadseffektiv måte å kvalitetssikre kandidater.
  • Alle som søker på stillingen vil bli kontaktet og informert om status for deres kandidatur.
  • Rimeligere enn full prosess

Prosessen

Prosessen er for øvrig den samme, grundige som for Prioritert Search:

Planlegging

Ved vår første konsultasjon orienterer klienten oss fullt ut om selskapets aktiviteter og markedsposisjonering. I sin tur presenterer vi vår klient et detaljert perspektiv på dagens marked og gir veiledning om strukturen og lønnsnivået som opererer i konkurrerende selskaper.

Spesifikasjon og Kandidatprofil

Med full forståelse av kundens behov, blir en presentasjon utarbeidet uten å avsløre kundens identitet. Dette definerer avtalen som tilbys og presenterer den som en attraktiv mulighet. Fra dette blir en profil av den ideelle kandidaten utviklet, som bringer kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper i fokus.

Strategi og Research

Deretter lager vi en strategi som vil identifisere mulige kandidater uansett hvor de måtte være. Basert på bransjekontakter og tilgjengelig informasjon, lager vi en liste over kandidater. Vår virkelige dyktighet ligger imidlertid i å kombinere fantasifull tenkning med grundig forskning, en tilnærming som ofte fører oss til de mindre enn åpenbare selskapene, men til enkeltpersoner med nøyaktig de rette kulturelle og profesjonelle egenskapene.

Kontakte potensielle kandidater

Den første kontakten med en potensiell kandidat krever dyktig håndtering. Vi gjennomfører den første samtalen, og skaffer nødvendig kunnskap til å fastslå om kandidaten er den rette til å gå videre i prosessen.

Den neste kontakten er å gjøre lunken interesse til nysgjerrighet for å få vite mer. En av de vanskeligste delene av prosessen.

De mest kvalifiserte og lovende kandidatene er invitert til intervju. Her, målt mot avtalt kriterier, vurderer vi fullt ut potensialet for suksess. Erfaring og prestasjoner i tidligere roller blir undersøkt, idet man tar like stort hensyn til deres motivasjon og interesse for den nye muligheten.

Kandidatrapport – Side by Side

En shortlist med kandidater blir deretter presentert for vår kunde i form av individuelle rapporter. Sammen med detaljer om deres tidligere erfaring og nåværende avtale, vurderer vi kandidatens evne og deres kompatibilitet med kundens organisasjon og mål.

PI Adferds- og Kognitive Tester

Talent Gallery er representant for Predictive Index®  i Norge. Alle aktuelle kandidater gjennomgår Adferds- og Kognitiv Assessments. Kunde mottar rapport – kandidatene får feedback.

Flere tjenester innenfor rekruttering

Ta kontakt

Skjermbilde 2021 08 03 kl. 08.20.09

Kontakt oss

Noe vi kan hjelpe deg med? Send oss kontaktdata så ringer vi deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.