Vi rekrutterer spesialister innenfor elektro og automasjon

Våre prosesserOur processes

Etterspørselen etter dyktige spesialister innenfor elektro og automasjon er stor.  Talent Gallery Search+Selection har et eget team som har spesialisert seg innenfor denne sektoren – klare til å bistå våre kunder med raskt å skaffe til veie kandidater.

Managing Partner Trond Larsen

Trond har rekruttert salgsingeniører og ledere til en rekke selskap innenfor bransjen og har jobbet med rekruttering siden 1995.

Mobil: +47 9130 2220
e-post: tl@talent-gallery.no

Demand for high skilled specialists within electronics and automation is high globally. Talent Gallery Search+Selection now has a team dedicated to serve clients within this segment – both in Norway and in the Nordic area.

Managing Partner Trond Larsen

Trond has recruited sales engineers, specialists and managers to several companies within this area and has worked recruitment/headhunting since 1995.

Mobile: +47 9130 2220
e-mail: tl@talent-gallery.no