Referansesjekk i rekrutteringen

Kontakt oss

REFERANSESJEKK – MÅLSETTING

1. Få bekreftet informasjonen som kandidaten har gitt
2. Identifisere kandidatens resultat i tidligere jobber, styrker og svakheter fra både kolleger og tidligere sjefer

Sterke kandidater har gode referanser som vil være åpne og ærlige om dem. Mangel på gode referanser er et rødt flagg.

GODE REFERANSESPØRSMÅL

Referansesjekk er en av de viktigste fasene i en rekrutteringsprosess. Du bør sjekke minimum 3 referanser – noen ganger kan det være behov for enda flere.
Forslag til spørsmål som kan stilles i referansesjekk:

 • Kan du si meg kandidatens sterke/svake sider.
 • Hvordan påvirket de svake sidene arbeidsinnsatsen?
 • Kan du nevne tilfeller der kandidaten tok initiativ?
 • Hvordan vil du beskrive kandidaten som leder?
 • Hvordan vil du rangere kandidatens tekniske kompetanse på en skala 1 – 10?
 • Kan du beskrive hvordan Kandidaten forholdt seg til tidsfrister?
 • Hvordan taklet kandidaten press og kritikk?
 • Hvor sterk beslutningstaker er denne personen?
 • Ville du ansatt kandidaten på nytt?
 • Ville du arbeidet sammen med kandidaten igjen?
 • Hvordan vil du sammenligne denne kandidaten med andre på samme nivå?
 • Hvordan vil du sammenligne denne kandidaten med andre på samme nivå?
 • Hvordan vil du alt-i-alt rangere denne kandidaten på en skala 1 til 10?

Tilbake til startsiden