Profiltester i rekrutteringsprosessen

Kontakt oss

PROFILTESTING

I sluttfasen av rekrutteringen kan profiltesting av kandidater være et godt alternativ.

Det finnes mange profiltester på markedet.

Disse testene kan kjøpes fra eksterne leverandører og det anbefales sterkt at de kobles mot en arbeidsanalyse som også de fleste testleverandørene gjennomfører.

De fleste leverandørene tilbyr online testing av kandidater og det tar mellom 15 og 50 minutter for kandidaten å gjennomføre disse testene.

Når man gjennomfører profiltesting av kandidatene er det for å kartlegge deres personlige egenskaper i jobbsammenheng.  Profiltestene bør kobles opp mot en jobbanalyse som gjennomføres på forhånd av oppdragsgiver.

Profiltester bør ikke stå alene i en prosess og må følges opp med et intervju hvor kandidaten kan få presisere hvorfor han/hun har svart på spørsmålene slik det fremgår av testresultatene. Her er det viktig å avdekke avvik mellom jobbanalysens forventninger og kandidatens svarprofil.

Testintervjuer skal ikke gjennomføres av personer som ikke er sertifisert til dette. Større bedrifter har HR sjefer som er sertifiserte på en eller flere profiltester.

Kostnadene for innleie av konsulenter til profiltester varierer og bør sjekkes på forhånd.

Talent Gallery er representanter i Norge for danske Humanostics, som er Certified Partner for amerikanske Predictive Indicator, en kombinasjon av Behavioral Assessment og Cognitive Assessment godt av DNV.  Les mer om disse testene på våre hjemmesider

Tilbake til startsiden