PI Personprofilverktøy i rekruttering

Test gratis - ta kontaktHvilken Team profil har dere?

PI Behavioral Assessment™ (PI BA)

 • PI Behavioral Assessment™ (PI BA) er et personprofilverktøy som måler et individs motivasjonsfaktorer.
 • Tar mellom 5 og 10 minutter å fylle ut
 • Grunnleggende trekk – gir et bilde av stabile adferdsmønstre. Ideelt til rekruttering
 • Tilgjengelig på 67 språk
 • 100% web basert med online administrasjonssystem
 • Kulturnøytralt
 • Kan brukes til både rekruttering og utvikling

Hva sier brukerne?

 • Enkelt å bruke
 • Tar i snitt 6 1/2 minutt å gjennomføre
 • Globalt verktøy – 67 språk
 • Konkret og presis output
 • Strukturerte intervju- og coaching sesjoner
 • Ser ikke kun på individet og tilpasning til miljøet, men også egnethet til jobben.
 • Strategisk verktøy på individ, team og organisasjonsnivå
 • Gjør virksomheten uavhengig av eksterne konsulenter
 • Blir virksomhetens «eget» system
 • Ubegrenset bruk – abonnementsordning

Til rekruttering

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.”