Hvorfor mister vi gode kandidater i rekrutteringsprosessen?

Kontakt oss

HVORFOR MISTER VI KANDIDATER?

Det er mange årsaker til at man mister kandidater i en rekrutteringsprosess. Noen av dem er virkelig verdt å merke seg:

Arrogante ledere

Mange ledere forstår ikke graden av respekt topp kandidater forventer å bli vist i forbindelse med intervju.

Motivasjon

Relasjonen mellom motivasjon og driv og kandidatens egnethet i selskapets kultur

Konsistens i informasjonen under intervjuet

Å definere karakteristika av en ideell kandidat forut for intervjuet er kritisk

Forberedelser

Mange intervjuere har dessverre måttet erfare på den harde måten hvor mye ekstra et par minutters forberedelser før intervjuet kan være verdt.

Utvikle et partnerskap

Topp kandidater starter å vurdere intervjuerens evne til å bygge et partnerskap med dem fra det øyeblikket intervjuet starter.

Evne til å selge

Salget starter i det øyeblikket en topp kandidat ankommer selskapets kontor. Alle ansatte er en del av denne salgsprosessen

Tilbakemeldinger

Raske tilbakemeldinger underveis er viktig. Det viser at du prioriterer prosessen – og personen.

SJEKK UT FORVENTNINGER UNDERVEIS

Det bør ikke sendes ut noe skriftlig tilbud før man har blitt enige på forhånd om den fullstendige lønnspakken. Ofte bruker kandidatene et tilbud for å presse frem et kontratilbud fra nåværende arbeidsgiver, og kandidater lykkes stadig mer med denne strategien.
Det er derfor viktig at man blir enige med kandidaten på forhånd for tilbudet sendes ut. Det forplikter vedkommende i større grad da kandidaten på denne måten gir en muntlig aksept.
Start allerede innledningsvis å finne ut lønnsforventningene til kandidatene.

En sjekkliste kan være nyttig:

 • Lønn
 • Bonus
 • Bil
 • Andre goder
 • Tittel
 • Frynsegoder
 • Opsjoner
 • Pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse
 • Neste lønnsøkning
 • Annet

Tilbake til startsiden

banner 23