Hvordan velge den riktige kandidaten?

Kontakt oss

ET TANKEKORS
Å få tilbud om en jobb inkluderer elementer som

 • Personlighet
 • Førsteinntrykk
 • Håndtrykk
 • Sosial trygghet
 • Opptreden
 • Utadvendthet
 • Verbale kommunikasjonsevner

Å gjøre en god jobb inkluderer faktorer som:

 • Driv
 • Team egenskaper
 • Evnen til å nå mål
 • Tekniske ferdigheter
 • Lederegenskaper
 • Evnen til å planlegge
 • Intelligens

Det kan være lett å fokusere på «få jobben» egenskapene».

EVALUERINGSSKJEMA
Alle som deltar i intervjuene bør umiddelbart etter intervjurunden sette seg ned og gjøre en evaluering av kandidaten de nettopp har møtt.
Dette kan for eksempel gjøres gjennom et enkelt evalueringsskjema.
Nedenfor finner du et eksempel på skjema for en evaluering av kandidater.

Faktor 1 – 10

Generell evaluering
1 Teknisk kompetanse
2 Motivasjon til jobben
3 Team egenskaper
4 Problemløsning
5 Oppnådd lignende resultat
6 Planlegging og gjennomføring
7 Miljømessig og kulturell tilpasning
8 Vekstpotensial hos kandidaten
9 Karakter og Verdier
10 Potensiale og oppsummering

TILBAKEMELDING KANDIDATER

Du har nå klar en liste med personer til neste møte. Sannsynligvis 2 til 3 kandidater. De resterende bør nå få en vennlig tilbakemelding med takk for interessant møte og at deres bakgrunn var ikke var 100% riktig i forhold til denne jobben. Be samtidig om å få lov til å ta kontakt på et senere tidspunkt dersom andre muligheter skulle åpne seg. Da brennes ingen broer. Send ingen avslag på fredager, ingen grunn til å ødelegge helgen for noen, er det vel?
La kandidatene komme ut av prosessen med en positiv opplevelse.

Tilbake til startsiden