Hva du bør se etter i en CV

Kontakt oss
  • Raske jobbskifte, f.eks. mindre enn 18 måneder i en jobb eller 3 jobber eller flere på 5 år
  • Ingen kontaktdata eller adresse
  • Lavere utdannelse enn normen
  • Hvor bare årstall, f.eks. 1989 – 1992 – 2 år og 2 måneder eller 3 år og 10 måneder – eller noe midt i mellom
  • Nåværende inntekt – bryt ned i alle element
  • Grunnen til at folk har sluttet
  • Hvordan jobbet de. Hva slags omsetning. Konsulentvirksomhet kan bety arbeidsledighet
  • Arbeidsledig – hvorfor?
  • Referanser fra de forskjellige jobbene

Tilbake til startsiden