Gode jobbintervju i rekrutteringen

Kontakt oss

Forut for intervjuet

 • Finn ut hvor mange kandidater dere ønsker å treffe (3 til 5 i første gangs intervju)
 • Bestem hvem som skal delta fra bedriften
 • Sørg for å booke møterom For sensitive intervju: Book møterom eksternt
 • Ha med tilgjengelig materiell og en firmapresentasjon
 • Ha med produktprøver
 • Sett opp god tid til hvert intervju – 45 til 60 minutter minimum

TIDSPLANLEGGING 1. INTERVJU

For å gjennomføre et 1. intervju bør det settes av 45 minutter til 1 time pr. kandidat. Sørg også for å sette av pauser for å opprettholde fokus. Ha også en fleksibilitet i forhold til å intervjue på flere dager. Det er ikke sikkert det passer for alle kandidatene å komme på det tidspunktet som passer deg. De kan være opptatt med viktige oppgaver i nåværende jobb – noe man bør respektere og absolutt ikke mistenke som manglende motivasjon.
Eksempel på en tidsplan:

Klokkeslett Kandidat
08:30 – 09:15 Kandidat 1
09:30 – 10:15 Kandidat 2
10:30 – 11:15 Kandidat 3

Pause

12:30 – 13:15 Kandidat 4
13:30 – 14:15 Kandidat 5
14:30 – 15:15 Kandidat 6

Husk på å gi kandidatene beskjed minst en uke på forhånd. De fleste er i arbeid allerede og må få tid til å planlegge.

STED

Dersom det er kritiske stillinger og kandidatene vil føle seg utilpass med å stille opp på intervju i bedriftens lokaler bør det vurderes å legge intervjuene på et nøytralt sted, f.eks. et møterom på et konferansehotell eller hos rekrutteringsselskapet.
Ikke alle kandidater liker å få publisert sin interesse i denne fasen, spesielt ikke hvis vedkommende kommer fra en konkurrent. Og dine egne ansatte vil være svært nysgjerrige på å finne ut hvem som er søkerne.

AGENDA

Innledningsvis i intervjuet bør intervjueren gjøre følgende:

 1. Introduser deg selv og din bakgrunn
 2. La kandidaten få slappe av, noe å drikke?
 3. Fortell hvor lenge intervjuet vil vare
 4. Forklar hvordan intervjuet legges opp
 5. Si at du vil ta notater underveis for å sikre en rettferdig bedømming senere
 6. Spør om de har forstått
 7. Spør om de er klar til å starte
 8. Start med å spørre hva de vet om selskapet ditt
 9. Bruk 10-15 minutter til å fortelle om selskapet inkl. produkter/tjenester/organisasjon/miljø
 10. La kandidaten få ta ordet og fortelle om seg selv

Intervjuene bør foregå på et nøytralt sted, i hvert fall om det er kandidater fra konkurrenter. Sørg også for at det ikke er enkelt for kandidatene å støte på hverandre – det kan jo hende at de kjenner hverandre…
Et første intervju burde vare fra 30 til 45 minutter. Legg opp en times intervall og sett av tid til pause midt på dagen, for din egen skyld.
Plasser helst ikke kandidatene alene på den ene siden av bordet og 2-3 personer fra ditt firma på den andre siden – det kan skape unødvendig usikkerhet

Under Intervjuet

 • Ha drikke tilgjengelig. Kaffe, te, vann
 • Sørg for at kandidaten føler seg velkommen
 • Start med å presentere deltakerne
 • Spør kandidaten hva vedkommende vet om firmaet

Fortell om firmaet

Dersom du ønsker å tiltrekke deg de beste kandidatene er det viktig å innse at rekrutteringsintervjuet også er et salgsmøte. Vi opplever til stadighet at våre kunder er dårlig forberedt i forhold til egenpresentasjon.
I et 45 minutters intervju bør 10-15 minutter innledningsvis gå til å presentere bedriften og ledelsen på en profesjonell måte.
Hver klar over at de beste kandidatene er like forberedt til et intervju som den potensielle arbeidsgiveren.

De kan Google, sjekke regnskapsdata og produktene/tjenestene vs. konkurrenter på en enkel måte i dag. Vær derfor forberedt på at de beste kandidatene kan stille utfordrende spørsmål:

Fortell om stillingen

Du har tidligere laget arbeidsanalysen – ha denne som utgangspunkt
La kandidaten fortelle om seg selv

Avslutningsvis i intervjuet; forklar prosessen videre. Dessuten – spør kandidaten – på en skala fra 1-10 – hvor interessant er jobben? Alle svar under 5 gir grunn til bekymring omkring motivasjon.
Alle svar under 10 gir rom for følgende spørsmål:
Du svarte 7 – hva skal til for at dette skal bli 9 eller 10?

Tilbake til startsiden