Outplacement-program for ledere og mellomledere – the Executive Way

 

TG Executive Outplacement tjenester omfatter personlig karriereveiledning med kontinuerlig oppfølging inntil kandidaten er vel plassert i ny stilling eller inntil 12 måneder.

Programmet passer for:

  • Ledere/Mellomledere i omstillingsprosesser
  • Ledere/Mellomledere som ønsker endring

Del 1 – Forberedelse

  • Personlig skreddersøm (Visjon og retning for din karriere):
  • Profiltest med feedback
  • Oppdatering av CV
  • Oppdatering Sosiale Media
  • Kartlegging av formell, uformell kompetanse, Personlige egenskaper og preferanser. Hva er det som skiller deg fra andre kandidater?
  • Definering av videre karrieremål.
  • Bevisstgjøring av styrker, begrensninger og potensiale. Identifisere områder hvor kandidaten kan styrke sin kompetanse.
  • Personlig markedsføringsplan

Del 2 – Gjennomføring

Aktiv markedsføring av kandidaten i henhold til den personlige markedsføringsplanen gjennom Talent Gallery’s nasjonale og internasjonale nettverk.
Talent Gallery vil i denne fasen benytte sin profesjonelle kunnskap/erfaring og metodikk.
Sørge for at kandidaten får maksimal støtte til å komme videre i sin karriere ved hjelp av personlig coaching og sparring.

Dersom du ønsker ytterligere opplysninger om TG Executive Outplacement – kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220 e-post tl@talent-gallery.no eller en av våre andre Rådgivere.