Toten Transport AS

Toten Transport AS er et av de største transportselskap i Norge med en forventet omsetning på over 880 mill. kroner i 2018. Selskapet har 165 ansatte i administrasjonen og beskjeftiger mer enn 550 bileiere og sjåfører. Virksomheten dekker nasjonal og internasjonal biltransport, samt spedisjon, fortolling, lagring -og terminaltjenester.

Hovedkontoret ligger på Raufoss og i konsernet inngår også selskapene Toten Transport Brumunddal, Toten Transport Stokke, Toten Transport Oslo AS med datterselskaper i hhv. Litauen, Latvia og Estland, Trondheimsterminalen AS, Multisped AS på Raufoss, Toten Transport AB Sverige, Toten Transport Danmark AS og Toten Transport OY Finland