Talent Gallery Talent Pool

Talent Gallery har jobbet med rekruttering og headhunting siden 1997.  I løpet av disse årene har vi sørget for at hundrevis av personer har fått nye, spennende jobber i Norge og internasjonalt.

I dag er Talent Gallery medlem av executive search organisasjonen NPAworldwide, med mer enn 500 kontorer globalt. Dette er en organisasjon eiet av medlemmene og basert på gjensidig samarbeid om rekrutteringsoppdrag i alle verdensdeler.  Kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220, om du ønsker å høre mer om dette.