Talent Gallery

Talent Gallery har jobbet med headhunting og consulting siden 1995 og gjennomført mer enn 1500 ansettelser på denne tiden.  Selskapet ble stiftet som edison Consulting AS i 1997 og var i ti år medlem av et av verdens største headhunting nettverk.  I 2011 skiftet selskapet navn til Talent Gallery – Scandinavian Search Group.

Talent Gallery arbeider med rekruttering og coaching på leder-, mellomleder- og spesialistnivå i Skandinavia og internasjonalt. Talent Gallery er et nettverk av selvstendige search selskap i Norge, Nederland, Belgia og Tyskland.  De neste årene ønsker vi å ekspandere ytterligere på det europeiske markedet.