Rauland Kraftforsyningslag sa

Rauland Kraftforsyningslag(RK) er eit privat eigd kraftselskap lokalisert på Rauland i Telemark. RK står framfor ei spanande tid med oppbygging av smarte sensorstyrte nett som er ein viktig del av Nettavdelinga sine oppgåver. RK har ein stor årleg tilvekst av kundar som genererar stor aktivitet og tempo i selskapet.
Rauland er ein turiststad ved foten av Hardangervidda med eit godt og levande lokalsamfunn, godt barnehagetilbod, stort utval av lag og foreiningar som gjer lokalsamfunnet rikt og attraktivt.